Voortgangsrapportage NCSA 2021

In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de voortgang per ambitie van de Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA). De rapportage bestaat uit een tabel met een overzicht op hoofdlijnen per ambitie en een schriftelijke uitgeschreven toelichting.