Kamerbrief Cybersecuritybeeld Nederland 2017

Hierbij bied ik uw Kamer het Cybersecuritybeeld Nederland 2017 (CSBN 2017) aan. Deze brief is aangekondigd in mijn brief aan uw Kamer over de stand van zaken wannacry-ransomware en aanvallen op vitale infrastructuur van 2 juni jl. en tijdens het plenaire debat hierover van 6 juni jl. Het CSBN 2017 is onder verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in samenwerking met de publieke en private sector tot stand gekomen. Dit beeld biedt inzicht in de belangen, dreigingen, weerbaarheid en daarmee samenhangende ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity over de periode mei 2016 tot en met april 2017.