Informatiebrochure NIS2-richtlijn

Onze afhankelijkheid van digitalisering gaat gepaard met toenemende dreigingen in het huidige geopolitieke landschap. De NIS-richtlijn (NIS1) heeft al voor grotere cyberveiligheid van de EU lidstaten gezorgd, maar de huidige context vraagt om een versterkte aanpak. Om de digitale weerbaarheid van organisaties in de Europese Unie te versterken heeft de Europese Unie eind 2022 de Network and Information Security Directive (NIS2-richtlijn) aangenomen als opvolger van de NIS1. Deze richtlijn focust zich op risico’s die een bedreiging kunnen zijn voor netwerk- en informatiesystemen die worden gebruikt voor het leveren van diensten.