Informatiebrochure Wet weerbaarheid kritieke entiteiten

Om de weerbaarheid van Europese lidstaten te versterken heeft de Europese Unie eind 2022 de Critical Entities Resilience Directive (CER-richtlijn) aangenomen. Het doel daarvan is om onze vitale infrastructuur en economische activiteiten in Europa zo veel mogelijk te beschermen. De Rijksoverheid werkt aan de omzetting van de CER-richtlijn naar nationale wetgeving: de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten (Wwke).