Voor de pers

Vragen van de pers en verzoeken voor interviews worden behandeld door de woordvoerders van de NCTV.

Woordvoerders

Lodewijk Hekking
Telefoon: 06 52 81 56 11
E-mail: l.b.hekking@minjenv.nl
Terrorismebestrijding, Aanpak radicalisering en Bewaken en Beveiligen

Anna Sophia Posthumus
Telefoon: 06 25 68 55 45
E-mail: a.s.posthumus@minjenv.nl
Cybersecurity en Statelijke dreiging