Update Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie COVID-19 (nr. 54)

Dit is een nieuwsbrief van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie. Je vindt hier de laatste stand van zaken van de nationale communicatieaanpak rond het coronavirus.

Communicatieaanpak Alleen Samen

Alleen samen krijgen we corona onder controle. In Nederland willen we met intensieve en activerende communicatie bijdragen aan de aanpak van het coronavirus. Dat vraagt om eenduidige en duidelijke informatie, handelingsperspectieven en betekenisgeving. We sluiten zoveel mogelijk aan op de (informatie)behoeften en de gevoelens die er leven.

Daarom werken we samen: alle departementen en andere onderdelen van de Rijksoverheid werken samen. Regionale overheden (veiligheidsregio’s, gemeenten, GGD’s) zijn nauw aangesloten en worden zo goed mogelijk ondersteund in hun communicatie.

Heb jij een communicatieaanpak, een case, verhaal of iets anders gerelateerd aan communicatie rondom COVID-19 dan delen we dat graag via deze nieuwsbrief. Laat het ons weten via communicatiecovid@minjenv.nl.

Beeld: ©Rijksoverheid

Onderzoek

 • Rapportage Campagne-effectmonitor 'Alleen Samen', 12 januari 2022
  Het rapport bevat de trends in gedrag en houding tegenover de maatregelen sinds maart 2020. De samenvatting beschrijft de resultaten van de metingen van 6 t/m 9 januari (basisregels) en 3 t/m 5 januari (deelcampagne testen).
  Ga naar de resultaten.
 • Trendonderzoek op het dashboard
  De enquête is afgenomen tussen dinsdag 4 januari en maandag 10 januari en wordt elke drie weken bijgewerkt.
  Ga naar de resultaten.

(Booster)vaccinatie

 • Communicatie Toolkit coronavaccinatie
  Om iedereen zo goed mogelijk te informeren over vaccineren en de boostervaccinatie tegen het coronavirus staan in de communicatietoolkit coronavaccinatie kant-en-klare communicatiemiddelen die je kan gebruiken voor je eigen communicatie. Deze toolkit wordt continu bijgewerkt.
 • Aanpak boostercampagne
  In de eerste periode van de boostercampagne heeft de nadruk gelegen op de oproep van jaargangen, hoe een afspraak te maken en algemene informatie over (het waarom van) de booster. Op 5 januari werd de laatste jaargang opgeroepen. Sindsdien breidt de communicatie zich uit qua materialen en kanalen, wordt het steeds meer op specifieke doelgroepen gericht, en is de boodschap soms niet meer uitsluitend informerend, maar meer motiverend van aard.
 • Materialen
  Naast informatie op www.coronavaccinatie.nl/booster en Booster vaccination | Coronavirus COVID-19 | Government.nl hebben we de volgende materialen ontwikkeld en verspreid:
 • Praatplaat
  Praatplaat  over de booster voor (begeleiders van) mensen met een verstandelijke beperking en mensen de Nederlandse taal niet goed machtig zijn: Praatplaat Extra prik tegen het coronavirus | Publicatie | Rijksoverheid.nl Deze plaat is er ook in het Arabisch, Engels, Pools en Turks.
 • Steffie-module
  Voor laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking (in 10 talen), te vinden via  www.steffie.nl/corona.
 • Hulp bij het online maken van een boosterafspraak
  Er zijn twee handleidingen voor het maken van een afspraak via de website www.coronavaccinatie-afspraak.nl: een korte beschrijving (één A4) en een echt uitgebreide handleiding met schermafbeeldingen gebaseerd op www.uitlegprikafspraak.nl van Digisterker. De handleidingen zijn ook te vinden in de communicatietoolkit coronavaccinatie.

Video’s

Blog

Flyer: Nut en noodzaak van de boosterprik
Ben je 18 jaar of ouder en heb je minstens drie maanden geleden je laatste vaccinatie gekregen? Of minstens drie maanden geleden corona gehad? Dan kan je de booster nu halen. Je hoeft niet te wachten op een uitnodigingsbrief. In de flyer lees je meer over het nut en noodzaak van de booster. De flyer is er ook voor anderstaligen: The booster jab offers better protection (translations) | Leaflet | Government.nl De flyer wordt verspreid in o.a. teststraten en binnenkort ook bij huisartsen en apotheken.

Download de flyer Nut en noodzaak van de boosterprik.

Livestream voor zwangeren
Op 12 januari vond er een livestream plaats over zwangerschap, vruchtbaarheid en vaccinatie, georganiseerd door de NVOG, KNOV en VWS. Veel voorkomende vragen onder zwangeren en vrouwen met een kinderwens werden beantwoord door een gyneacoloog en verloskundige. De livestream is hier terug te kijken.

Ook is er een video met 7 vragen aan gynaecoloog Sam Schoenmakers in het Arabisch:
هل أنتِ حامل أو ترغبين في الإنجاب؟ يُجيب طبيب النساء Sam Schoenmakers عن 7 أسئلة حول لقاح كورونا - YouTube

Campagne

De komende weken wordt de campagne aangevuld met:

Websites

 • www.overvaccineren.nl
  Of het nou om de eerste prik gaat of om de booster: er zijn mensen die twijfelen over vaccinatie. Speciaal voor hen is er een website die hen helpt met het nemen van een beslissing. Met informatie die ingaat op die twijfels en verwijst naar externe bronnen en plekken waar je een persoonlijke gesprek hierover kan voeren. Via een online campagne wordt naar de website verwezen.
  Ga naar de website www.overvaccineren.nl.
 • Prikkenzonderafspraak.nl
  De website met informatie over waar je kan binnenlopen voor een vaccinatie is aangevuld met de booster-inlooplocaties. Via coronavaccinatie.nl, een online campagne en de outdoor-reclames wordt naar de website verwezen.
  Ga naar de website www.prikkenzonderafspraak.nl.
 • Vragenovercorona.nl
  Deze website, ontwikkeld door GGD GHOR Nederland maakt het mogelijk om in gesprek te gaan met een zorgprofessional, over corona en vaccinaties. De afzender is niet de rijksoverheid, en daardoor mogelijk interessant voor mensen die de overheid niet of minder vertrouwen.
  Ga naar de webiste www.vragenovercorona.nl.

Social Posts

Quarantaine

Afgelopen week waren er weer een aantal quarantainewijzigingen. Deze week volgt er nog een met betrekking tot bepaalde beroepen. Deze maand hebben wij ook een gebruikersonderzoek gedaan waarmee we de tool optimaliseren. Binnenkort worden deze optimalisaties doorgevoerd. Voor een actueel quarantaineadvies op maat hebben wij de Quarantainecheck ontwikkeld. Deze is hier te vinden: Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Voor wie is deze nieuwsbrief?

We willen alle communicatieprofessionals die zich binnen de (semi)overheid bezighouden met het coronavirus informeren over de laatste stand van zaken van de nationale communicatieaanpak. Dit zijn departementen, relevante uitvoeringsorganisaties, veiligheidsregio’s, gemeentes en GGD’en.

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden voor de update NKC via de website van de NCTV.