Update Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie COVID-19 nr. 53

Dit is een nieuwsbrief van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie. Deze nieuwsbrief verschijnt wekelijks en indien nodig vaker. Je vindt hier de laatste stand van zaken van de nationale communicatieaanpak rond het coronavirus.

Communicatieaanpak Alleen Samen

Alleen samen krijgen we corona onder controle. In Nederland willen we met intensieve en activerende communicatie bijdragen aan de aanpak van het coronavirus. Dat vraagt om eenduidige en duidelijke informatie, handelingsperspectieven en betekenisgeving. We sluiten zoveel mogelijk aan op de (informatie)behoeften en de gevoelens die er leven.

Daarom werken we samen: alle departementen en andere onderdelen van de Rijksoverheid werken samen. Regionale overheden (veiligheidsregio’s, gemeenten, GGD’s) zijn nauw aangesloten en worden zo goed mogelijk ondersteund in hun communicatie.

Heb jij een communicatieaanpak, een case, verhaal of iets anders gerelateerd aan communicatie rondom COVID-19 dan delen we dat graag via deze nieuwsbrief. Laat het ons weten via communicatiecovid@minjenv.nl.

Beeld: ©Rijksoverheid

Actualiteiten

 • Resultaten peiling na persconferentie 12 november
  Van 15 tot en met 17 november 2021 is een extra peiling uitgevoerd. Doel van deze meting was om in kaart te brengen hoe de persconferentie is ontvangen en hoe men tegen de aanscherping van de maatregelen aankijkt. De resultaten zijn hier te vinden. 
 • Resultaten peiling coronatoegangsbewijs (week 46-2021)
  Van 15 tot en met 16 november 2021 is onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen hoe het coronatoegangsbewijs wordt gehandhaafd en hoe men aankijkt tegen het coronatoegangsbewijs. De resultaten zijn hier te vinden. 
 • Resultaten peiling 1G (19-21 november 2021)
  Van 19 tot en met 21 november 2021 is een extra peiling uitgevoerd. Doel van deze meting was om in kaart te brengen hoe men tegen een mogelijk 1G-beleid aankijkt. De resultaten zijn hier te vinden. 
 • Gedragsonderzoek bezoekersspreiding in de publieke buitenruimte
  Gedurende de coronapandemie is het thema bezoekersspreiding meer urgent geworden wegens de anderhalve meter afstandsregel. In een aantal binnensteden en bij het recreatiegebied de Galderse Meren in Breda is met behulp van gedragsinzichten onderzocht welke maatregelen om bezoekers te stimuleren alternatieve routes of plekken te kiezen effectief zijn en waarom. Dit om zo de drukte in de binnenstad en andere plekken te spreiden om het naleven van de coronaregels mogelijk te houden en de bezoekersbeleving positief te beïnvloeden. Daarnaast zijn ook de ervaringen en inzichten van specifieke maatregelen om drukte te spreiden in kennistegels opgenomen. De resultaten zijn hier te vinden. 
 • NBTC brengt ervaringen met coronamaatregelen in publieke ruimte online samen
  Nu code zwart dreigt in de zorg en het draagvlak voor coronamaatregelen afneemt, is gemeentes er veel aan gelegen om - zeker met de aankomende feestdagen - bezoekersstromen in binnensteden goed te managen. Nederland leerde hier in twee jaar van coronapandemie al veel over. NBTC bracht deze kennis en ervaringen online samen. 

Communicatiemiddelen

Handreiking desinformatie in coronatijd

De nieuwe ‘Handreiking desinformatie in coronatijd’ is vandaag gepubliceerd. Download hier de nieuwe brochure.

Nepnieuws, desinformatie, broodje-aapverhalen. Het coronavirus, de verspreiding ervan en de maatregelen ertegen lijken voor steeds meer onjuiste berichten te zorgen. Dat is niet alleen verwarrend, maar kan ook grote, schadelijke gevolgen hebben.

Deze handreiking is opgesteld voor mensen in de zorg, onderwijs of andere publieke beroepen om zelf te leren en vervolgens uit te kunnen leggen hoe je desinformatie herkent en hoe je erover in gesprek kan gaan. We geven je praktische voorbeelden, handvatten en tips. Ook vind je hierin de belangrijkste onderwerpen waarover desinformatie speelt rond de coronapandemie.

De handreiking bundelt wetenschappelijke inzichten en is gebaseerd op ervaringen met desinformatie over coronavaccins. De lessen en tips zijn echter ook op andere onderwerpen toe te passen.

We hopen dat het een ieder helpt in het dagelijkse werk en bij de gesprekken die gevoerd worden. Je kunt dit document delen met professionals die in hun werk met desinformatie worden geconfronteerd. 

Mondkapjes

De toolkit voor de mondkapjesplicht is aangepast naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van 28 november. Al het beeldmateriaal en posters over de mondkapjesplicht zijn te vinden. Download hier de aangepaste toolkit.

De gehele mondkapjes middelen toolkit is te vinden is op: Het gebruik van mondkapjes | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl.

Communicatie coronavaccinatie

Coronamelder

 • Het coronavirus zorgt nog steeds voor veel besmettingen. Daarom kan iedereen de CoronaMelder-app gebruiken. Met de app weet je eerder of je mogelijk bent besmet en voorkom je dat je onbewust een ander besmet. Elke download helpt om de verspreiding van corona te stoppen.

  Bekijk hier alle communicatiematerialen voor de CoronaMelder app. 

Explainer: Hoe kan het dat zoveel gevaccineerden in het ziekenhuis belanden? (video)

 • De effectiviteit van coronavaccins tegen ziekenhuisopname is 92%. Maar hoe kan het dat steeds meer gevaccineerde mensen in het ziekenhuis belanden? Bekijk deze video voor meer informatie. 
  Twijfel je nog? Je kunt je vragen stellen aan een GGD'er op de priklocatie. Een vaccinatie halen is gratis en je kunt zonder afspraak binnenlopen. Lees er meer over via coronavaccinatie.nl en prikkenzonderafspraak.nl

Social media posts

 • Twee nieuwe sliders:
  Nederlandse herstelbewijs van 180 naar 365 dagen
  Maatregelen om verspreiding omikronvariant tegen te gaan.
  Klik hier om de sliders te downloaden. 
 • Verlenging herstelbewijs
  Met ingang van vandaag is het Nederlandse herstelbewijs niet 180 maar 365 dagen geldig. Met deze verlenging kun je je herstelbewijs dus 6 maanden langer gebruiken om ruimtes binnen te gaan waar een coronatoegangsbewijs nodig is. Klik hier voor meer informatie. 
  Download hier de content over het verlengde herstelbewijs. 

Communicatiemiddelen corona voor derden

Campagnes

Campagne over de feestdagen

In de decembermaand komen we weer veel bij onze vrienden en familie thuis. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste besmettingen juist plaatsvinden in de thuissituatie. Daarom hebben we een campagne ontwikkeld waarin we vertellen en laten zien  hoe je zo veilig mogelijk elkaar kunt ontmoeten. Spreek van tevoren af om een zelftest te doen, bij binnenkomst een hoofdknik of een elleboog, was je handen en zet een raampje open voor de ventilatie. Zo kunnen we de kans op besmettingen verminderen.

Deze campagne gaat waarschijnlijk op 11 december live.

Afgelopen week is er een nieuwe radiocommercial live gegaan met de oproep je contacten wat te beperken. Dit om de besmettingen met z’n allen terug te dringen en de ziekenhuizen toegankelijk te houden. Klink hier om de radiocommercial te luisteren.

Voor wie is deze nieuwsbrief?

We willen alle communicatieprofessionals die zich binnen de (semi)overheid bezighouden met het coronavirus informeren over de laatste stand van zaken van de nationale communicatieaanpak. Dit zijn departementen, relevante uitvoeringsorganisaties, veiligheidsregio’s, gemeentes en GGD’en.

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden voor de update NKC via de website van de NCTV.