Update Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie COVID-19 (nr. 52)

Dit is een nieuwsbrief van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie. Je vindt hier de laatste stand van zaken van de nationale communicatieaanpak rond het coronavirus. Deze nieuwsbrief verschijnt eens per 2 weken.

Communicatieaanpak Alleen Samen

Alleen samen krijgen we corona onder controle. In Nederland willen we met intensieve en activerende communicatie bijdragen aan de aanpak van het coronavirus. Dat vraagt om eenduidige en duidelijke informatie, handelingsperspectieven en betekenisgeving. We sluiten zoveel mogelijk aan op de (informatie)behoeften en de gevoelens die er leven. Daarom werken we samen: alle departementen en andere onderdelen van de Rijksoverheid werken samen. Regionale overheden (veiligheidsregio’s, gemeenten, GGD’s) zijn nauw aangesloten en worden zo goed mogelijk ondersteund in hun communicatie.

Heb jij een communicatieaanpak, een case, verhaal of iets anders gerelateerd aan communicatie rondom COVID-19 dan delen we dat graag via deze nieuwsbrief. Laat het ons weten via communicatiecovid@minjenv.nl.

Beeld: ©Rijksoverheid

Actualiteiten

In de afgelopen weken zijn twee verschillende peilingen uitgevoerd en gepubliceerd.

 • Resultaten peiling coronatoegangsbewijs (week 44-2021)
  Van 2 tot en met 3 november 2021 is een extra peiling uitgevoerd. Het doel van deze meting was om in kaart te brengen hoe het coronatoegangsbewijs wordt gehandhaafd en hoe men aankijkt tegen het coronatoegangsbewijs.
  Download hier de resultaten.
 • Resultaten peiling naleving basisregels en coronatoegangsbewijs (week 45-2021)
  Van 8 tot en met 9 november 2021 is een extra peiling uitgevoerd. Het doel van deze meting was om in kaart te brengen hoe het met de naleving van de basisregels gaat en hoe het coronatoegangsbewijs wordt gehandhaafd.
  Download hier de resultaten.
 • Extra meting (4-8 november 2021) Trendonderzoek tbv OMT
  Voor deze tussentijdse meting is een online vragenlijst uitgezet van donderdagavond 4 november t/m maandagochtend 8 november. De uiteindelijke respons bedroeg 5.233 deelnemers. We hebben gevraagd naar de frequentie van (sociale) activiteiten en mobiliteit, het draagvlak voor de gedragsregels en de naleving ervan.
  Kijk hier voor de resultaten.

Communicatiemiddelen

Overzicht van nieuwe en recente aangepaste visuals:

Ventileren

Handreiking ventilatie voor gebouwbeheerders 
Ventileren is goed voor een gezond binnenklimaat en dus altijd belangrijk: tijdens corona en daarna. Om de kennis over ventileren bij eigenaren en beheerders van gebouwen te vergroten heeft TNO in opdracht van VWS een Handreiking Ventilatie opgesteld. De handreiking is op Rijksoverheid.nl en op de website ventilerenzogedaan.nl gepresenteerd. De handreiking bestaat uit 5 tips en een zogenoemde ventilatiekaart, waarbij gebouweigenaren, beheerders en (ver)huurders de situatie in het gebouw kunnen invoeren en vervolgens praktische tips ontvangen over ventileren in die specifieke omgeving. 

Coronatoegangsbewijzen

Communicatietoolkit ondernemers en organisatoren vernieuwd
Op 17 november is de toolkit voor organisatoren en ondernemers vernieuwd. Hiermee kunt u bezoekers informeren over de inzet van het coronatoegangsbewijzen. De toolkit is vernieuwd met posters van de basisregels en socialmediasliders voor de sportsector.

Campagnes

Toolkit communicatiemiddelen coronatoegangbewijs voor organisatoren  
In de toolkit voor organisatoren vindt u meer informatie en communicatiemiddelen die u kunt gebruiken om bezoekers te informeren over de inzet van coronatoegangsbewijzen. Ook bevat de toolkit posters met de basisregels en posters om bezoekers te attenderen hun coronatoegangsbewijs en ID bij de hand te hebben.

Ondernemers, organisatoren en het coronatoegangsbewijs | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl (link naar de toolkit is onderaan de pagina te vinden onder het kopje ‘Toolkit communicatiemiddelen voor organisatoren’). De toolkit is aangevuld met Engelstalige materialen. 

Koepelcampagne – basisregels
Aangezien de besmettingen blijven stijgen, is het belangrijk dat iedereen de basisregels blijft volgen. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich verspreidt van de ene persoon naar de andere. En hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. 
Animaties over de basisregels worden online als preroll getoond op diverse kanalen. In onderstaande link zijn alle animaties te downloaden als social video/1:1 en als preroll/16:9 
Download de animaties.

Deelcampagne coronatoegangsbewijs
Op radio en spotify loopt een commercial over het coronatoegangsbewijs. Kern van de spot is dat vanwege de toegenomen besmettingen je op drukke locaties je QR code en je ID ‘moet’ tonen. Dit om ervoor te zorgen dat we elkaar op een zo veilig mogelijke manier kunnen blijven ontmoeten. Zo verkleinen we de kans om elkaar te besmetten.
Online worden banners getoond om veel  gestelde vragen te beantwoorden, zoals: waar geldt een coronatoegangsbewijs en hoe kom ik aan een papieren coronatoegangsbewijs. 
Verder worden voorbijgangers ook door uitingen in digitale abri’s gewezen op het coronatoegangsbewijs. 

In aanvulling op de publiekscampagne, zijn middelen ontwikkeld voor jongeren en bi-culturele Nederlanders met informatie over het CTB.

Op FunX loopt een radiospot waarin wordt uitgelegd waarom, wanneer en hoe je aan een CTB kan komen. Daarnaast worden jongeren opgeroepen om ouders en/of grootouders te helpen bij het aanmaken van een CTB.

Voor bi-culturele Nederlanders hebben we fact sheets ontwikkeld in het Turks, Pools, Arabisch en Chinees. Daarnaast is de Nederlandse animatievideo over het CTB ook in deze talen ondertiteld. Via banners en persberichten op anderstalige websites, zoals En Son Haber, word je doorverwezen naar meer informatie in desbetreffende taal.

Alle anderstalige middelen vind je op: Coronavirus entry pass | Coronavirus COVID-19 | Government.nl. Deze middelen mogen door stakeholders gebruikt worden. Hier vind je de Nederlandse tekst van de factsheets.

Deelcampagne – Weer mondkapje
Ook loopt nog  de campagne over het weer dragen van een mondkapje. Via radio, spotify, display en social wordt men geinformeerd over de mondkapjesplicht. Waar en waarom we weer een mondkapje op bepaalde plekken moeten dragen.
 
Deelcampagne - testen en quarantaine
Vanaf 31 oktober is de quarantaine en testen campagne live gegaan. Een aantal bestaande materialen (van de eerdere flight vorig jaar) zijn aangepast door de boodschap uit te breiden met: ook al ben je volledig gevaccineerd, dan nog steeds moet je bij klachten thuisblijven en je direct laten testen bij de GGD. De campagne zal lopen zolang de besmettingen nog hoog zijn. De behoefte voor deze campagne wordt zowel door het RIVM, GGD GHOR als VWS breed gedragen. Het doel is om bij klachten (ook als je volledig gevaccineerd bent) de naleving van thuisblijven en zo snel mogelijk laten testen bij de GGD te stimuleren.
 
Tevens laat de effect monitor ook bevestigende inzichten zien:
Thuisblijven bij klachten (en vaccineren) worden gezien als het meest effectief om verspreiding van corona tegen te gaan. Toch neemt het urgentiegevoel af en blijven slechts drie op de tien mensen thuis als dat moet. De zorgen over het coronavirus nemen af, vooral omdat veel mensen gevaccineerd zijn. Ook is er een stijging van het aandeel dat een zelftest gebruikt bij klachten van één naar twee op de vijf en laat men zich vaker pas na drie dagen of later testen bij de GGD als ze klachten hebben. 
 
De campagne bestaat uit de volgende middelenmix:

In het online gedeelte staat de zeer gebruiksvriendelijke Quarantainecheck - quarantainecheck.rijksoverheid.nl – centraal.

Voor wie is deze nieuwsbrief?

We willen alle communicatieprofessionals die zich binnen de (semi)overheid bezighouden met het coronavirus informeren over de laatste stand van zaken van de nationale communicatieaanpak. Dit zijn departementen, relevante uitvoeringsorganisaties, veiligheidsregio’s, gemeentes en GGD’en.

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden voor de update NKC via de website van de NCTV.