Update Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie COVID-19 (nr. 49)

Dit is een nieuwsbrief van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie. Je vindt hier de laatste stand van zaken van de nationale communicatieaanpak rond het coronavirus. Deze nieuwsbrief verschijnt eens per 2 weken.

Communicatieaanpak Alleen Samen

Alleen samen krijgen we corona onder controle. In Nederland willen we met intensieve en activerende communicatie bijdragen aan de aanpak van het coronavirus. Dat vraagt om eenduidige en duidelijke informatie, handelingsperspectieven en betekenisgeving. We sluiten zoveel mogelijk aan op de (informatie)behoeften en de gevoelens die er leven. Daarom werken we samen: alle departementen en andere onderdelen van de Rijksoverheid werken samen. Regionale overheden (veiligheidsregio’s, gemeenten, GGD’s) zijn nauw aangesloten en worden zo goed mogelijk ondersteund in hun communicatie.

Heb jij een communicatieaanpak, een case, verhaal of iets anders gerelateerd aan communicatie rondom COVID-19 dan delen we dat graag via deze nieuwsbrief. Laat het ons weten via communicatiecovid@minjenv.nl.

Beeld: ©Rijksoverheid

Actualiteiten

Coronatoegangsbewijs bij open evenementen, zoals sinterklaasintochten 

De komende weken gaan gemeenten aan de slag met het organiseren van sinterklaas intochten. Dit is een zogenaamd open evenement, net zoals een marathon of dorpsfeest. Daarvoor gelden bepaalde regels. Voor open evenementen waarbij geen sprake is van doorstroom geldt dat de organisator er in samenspraak met de gemeente voor moet zorgen dat er alleen publiek wordt toegelaten waarvan het coronatoegangsbewijs is gecontroleerd.

Communicatiemiddelen

Recent zijn de volgende visuals aangepast of nieuw gemaakt:

Coronatoegangsbewijs

Hulp bieden bij het regelen van het coronatoegangsbewijs

Het coronatoegangsbewijs kan digitaal aangemaakt worden via de CoronaCheck-app of geprint worden via CoronaCheck.nl/print. Hiervoor is een DigiD nodig. Niet voor iedereen is het regelen van een coronatoegangsbewijs vanzelfsprekend: bijvoorbeeld voor mensen die het moeilijk vinden om te werken met digitale apparaten, zoals een computer, smartphone of tablet of mensen die nog nooit internet hebben gebruikt. Onderstaande informatie en communicatiemiddelen kunnen gebruikt worden om mensen te informeren en te helpen met het coronabewijs of de CoronaCheck-app.

Informatie: het maken van een coronabewijs                 

Heeft u geen mobiele telefoon of computer en wilt u online een coronabewijs aanmaken? Of wilt u een coronabewijs uitprinten, maar heeft u geen printer? Vraag om hulp aan familie, vrienden of een buur. Ook hebben veel bibliotheken het Informatiepunt Digitale Overheid; zij kunnen helpen met de CoronaCheck-app en het printen van een coronabewijs. Op deze manier kunt uw coronatoegangsbewijs direct gebruiken.

Is dit niet mogelijk? En heeft u uw gegevens met RIVM gedeeld of bent u door de GGD geprikt?
Dan kunt u contact opnemen met 0800-1421. U wordt dan doorverwezen naar een speciale helpdesk. Daar kunt u met uw BSN en uw postcode (waarmee u staat ingeschreven bij de gemeente) een papieren coronabewijs aanvragen. Dit bewijs wordt per post opgestuurd. Houd er rekening mee dat dit 5 dagen kan duren. Ook kunt u op deze manier een coronabewijs aanvragen voor een ander.

Heeft u niet uw gegevens gedeeld met RIVM of bent u niet door de GGD geprikt? Dan kunt u contact opnemen met de zorgverlener die u geprikt heeft. Deze kan dan een papieren coronabewijs voor u uitprinten.

Communicatiemiddelen coronatoegangsbewijs 

Uitleg over de CoronaCheck-app

Steffie module met uitleg over de CoronaCheck-app: Coronabewijzen - Steffie - Wat is Corona?

Visual:  Coronavirus: overzicht 'Welk coronabewijs heb ik nodig?' | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Hulp bij het maken van een coronabewijs

Video: Hoe maak ik een coronabewijs met de CoronaCheck-app? - YouTube

Video van Digisterker met uitleg: Digisterker - uitlegcoronacheck.nl

Nieuwe Steffie module met uitleg over het Nederlandse coronatoegangsbewijs: Naar een activiteit of evenement - Steffie - Wat is Corona?

Bibliotheken bieden hulp bij het maken van een coronatoegangsbewijs of DigiD | CoronaCheck - YouTube

In bijna alle bibliotheken in Nederland kun je hulp krijgen bij digitale vragen. Denk aan het aanvragen van een DigiD, het installeren van de CoronaCheck-app of het printen van je coronatoegangsbewijs. Via www.informatiepuntdigitaleoverheid.nl vind je een bibliotheek bij jou in de buurt met een digitaal informatiepunt. Deze video is vertaald in het Engels, Turks, Arabisch en Pools en wordt deze week in de toolkit geplaatst.

Toolkit communicatiemiddelen voor organisatoren  
In de toolkit voor organisatoren vindt u meer informatie en communicatiemiddelen die u kunt gebruiken om bezoekers te informeren over de inzet van coronatoegangsbewijzen.
Ondernemers, organisatoren en het coronatoegangsbewijs | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl (link naar de toolkit is onderaan de pagina te vinden onder het kopje ‘Toolkit communicatiemiddelen voor organisatoren’). De toolkit is aangevuld met Engelstalige materialen.

Steffie Coronabewijzen
In aanvulling op inmiddels een hele reeks aan Corona gerelateerde Steffie modules er is nu ook een Steffie over coronabewijzen in 8 talen beschikbaar: Coronabewijzen - Steffie - Wat is Corona?

Coronavaccinatie

Jongerencampagne

In samenwerking met het productiehuis van YouTuber Kalvijn ontwikkelden we video’s die ingaan op vragen die veel jongeren hebben over vaccinatie.

ACTIE! 🎬 GGD-arts vertelt in eigen actiefilm over de bijwerkingen van coronavaccins 🚗💨 - YouTube

Misschien heb je nog vragen over coronavaccinatie. Dus dan is het goed om daar de juiste informatie over te vinden. Soms is die informatie een klein beetje….saai. GGD-arts Ashis Brahma doet het helemaal anders. In deze video beantwoordt hij veelgestelde vragen, maar dan…. in zijn eigen actiefilm.

“Sta niet stil strijder” 🎧🎤🎵 | Waarom vaccineren als je jong en fit bent? 🤔 | Een GGD-arts legt uit! - YouTube

Misschien heb je nog vragen over coronavaccinatie. Dus dan is het goed om daar de juiste informatie over te vinden. Soms is die informatie een klein beetje….saai. GGD-arts Ashis Brahma doet het helemaal anders. in deze video beantwoordt hij veelgestelde vragen, maar dan VANUIT DE MUZIEKSTUDIO! 🎧🎶

Livestream in het Tigrinya

Afgelopen donderdag 30 september werd een livestream over vaccineren tegen corona in het Tigrinya georganiseerd door Helpdesk Nieuwkomers in samenwerking met VWS.  De livestream voor Somaliërs werd erg goed bekeken en is ook terug te zien via de Facebook pagina van Helpsdeks Nieuwkomers (FB.COM/C19HELPDESK).

Materialen in andere talen

Filmpjes waarin de meest gestelde vragen over vaccineren tegen corona worden beantwoord zijn nu beschikbaar in het Turks, Arabisch, Berber en Papiamento. Zie de toolkit https://news.pressmailings.com/hvdm/communicatietoolkit-coronavaccinatie-specifieke-doelgroepen

Prikkenzonderafspraak.nl in andere talen

Prikkenzonderafspraak.nl is sinds deze week beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Pools, Spaans, Turks, Arabisch, Bulgaars, Tigrinya.

Campagnes

Koepelcampagne – loslaten 1,5 meter

Sinds 25 september is de nieuwe publiekscampagne live. De kernboodschap van de campagne is: We gaan voorzichtig loslaten en leren leven met het virus. Daarom gaat de verplichting van de maatregel van 1,5 meter afstand houden er af en gaan we elkaar weer ontmoeten op drukke locaties. Om dit veilig mogelijk te maken vraagt dit wel een extra inspanning van ons allen: op drukke plekken laten we het coronatoegangsbewijs in de Coronacheck app en ons ID kaart zien. Ook houden we ons aan de resterende basisregels: handen wassen, (advies) afstand houden, testen bij klachten en voldoende frisse lucht. Zo voorkomen we dat het virus zich blijft verspreiden en zo leven we op dit moment samen met het virus.

In aanvulling op de publiekscampagne, zijn middelen ontwikkeld voor jongeren en bi-culturele Nederlanders met informatie over het CTB.

Op FunX loopt een radiospot waarin wordt uitgelegd waarom, wanneer en hoe je aan een CTB kan komen. Daarnaast worden jongeren opgeroepen om ouders en/of grootouders te helpen bij het aanmaken van een CTB.

Voor bi-culturele Nederlanders hebben we fact sheets ontwikkeld in het Turks, Pools, Arabisch en Chinees. Daarnaast is de Nederlandse animatievideo over het CTB ook in deze talen ondertiteld. Via banners en persberichten op anderstalige websites, zoals En Son Haber, word je doorverwezen naar meer informatie in desbetreffende taal.

Alle anderstalige middelen vind je op: Coronavirus entry pass | Coronavirus COVID-19 | Government.nl. Deze middelen mogen door stakeholders gebruikt worden. In deze link vind je de Nederlandse tekst van de fact sheets.

Deelcampagne ventilatie
Begin september is de deelcampagne over ventileren in huis gestart. Er is een animatievideo ontwikkeld van 20 seconden. Deze animatie wordt ingezet bij landelijke- en regionale zenders en ook op YouTube. Ook wordt de animatie op social ingezet. Deze campagne maakt onderdeel uit van de reeks animaties over de basisregels. Via de link kan je de animatie in verschillende formaten downloaden. De campagne loopt tot en met 24 september. 

Deelcampagne quarantaine
Tot en met eind september loopt de quarantaineplicht campagne specifiek gericht op relevante doelgroepen. Uitingen zijn zichtbaar op Schiphol, Eindhoven en Rotterdam Airport en social media. Vanaf 22 september is er een wijziging voor de reizigers uit zeer hoog risicogebieden. Er is een uitzonderingscategorie bijgekomen voor reizigers uit zeer hoog risicogebieden die volledig gevaccineerd zijn. Dit wordt gecommuniceerd via de online kanalen. 

Op basis van gebruikersonderzoek is zowel de quarantaine reischeck als de digitale quarantaineverklaring geoptimaliseerd. De tools zijn volledig geactualiseerd en tonen zowel de benodigde documenten (zoals een gezondheidsverklaring, negatieve testuitslag etc) voor als je naar Nederland (terug)reist als de actuele maatregelen (zoals een quarantaineplicht). Met de aankomende versoepelingen is het van belang om de bestaande maatregelen zoals quarantaine en testen bij klachten onder de aandacht te brengen. Hiervoor worden voorbereidingen getroffen. De quarantainecheck is een zeer hulpvolle tool om hierbij onder de aandacht te brengen.

Sociale media campagne OCW #Daaromtestik gericht op middelbare scholieren
Het nieuwe schooljaar is voor middelbare scholieren gestart. Net als aan het einde van vorig schooljaar kunnen alle leerlingen weer volledig naar school. Wel vragen we leerlingen en onderwijspersoneel om zich preventief te zelftesten indien zij nog niet immuun zijn. Iemand wordt immuun beschouwd als diegene bijvoorbeeld minimaal twee weken geleden volledig is gevaccineerd. Zie de pagina van het RIVM voor de precieze definitie van personen die als immuun worden beschouwd.

Het ministerie van OCW komt met de sociale media campagne zelftesten #daaromtestik. Dit is een vervolg op de campagne die voor de zomervakantie heeft gelopen. Doel van de campagne is bewustwording te creëren waarom zelftesten belangrijk is en om de testbereidheid van scholieren te verhogen. In de campagne zijn middelbare scholieren te zien, die hun motivatie delen waarom zij gebruik maken van zelftesten. De campagne linkt naar de website van scholierenorganisatie LAKS, in samenwerking met OCW is er gewerkt aan een pagina gericht op jongeren waar achtergrondinformatie wordt geboden over het belang van zelftesten en vaccinatie. De campagne loopt tot 15 oktober.

Deelcampagne preventief testen
De campagne over preventief testen is inmiddels afgerond. Het materiaal wat is ontwikkeld voor anderstalige Nederlanders blijft voorlopig beschikbaar. De vertaalde video’s mogen door stakeholders ingezet worden:

In alle anderstalige media wordt doorverwezen naar www.government.nl/testing, waar informatie over (preventief) testen in verschillende talen wordt aangeboden.

Voor wie is deze nieuwsbrief

We willen alle communicatieprofessionals die zich binnen de (semi)overheid bezighouden met het coronavirus informeren over de laatste stand van zaken van de nationale communicatieaanpak. Dit zijn departementen, relevante uitvoeringsorganisaties, veiligheidsregio’s, gemeentes en GGD’en.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de update NKC via de website van de NCTV