Update Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie COVID-19 (nr. 48)

Dit is een nieuwsbrief van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie. Je vindt hier de laatste stand van zaken van de nationale communicatieaanpak rond het coronavirus. Deze nieuwsbrief verschijnt eens per 2 weken.

Communicatieaanpak Alleen Samen

Alleen samen krijgen we corona onder controle. In Nederland willen we met intensieve en activerende communicatie bijdragen aan de aanpak van het coronavirus. Dat vraagt om eenduidige en duidelijke informatie, handelingsperspectieven en betekenisgeving. We sluiten zoveel mogelijk aan op de (informatie)behoeften en de gevoelens die er leven.
Daarom werken we samen: alle departementen en andere onderdelen van de Rijksoverheid werken samen. Regionale overheden (veiligheidsregio’s, gemeenten, GGD’s) zijn nauw aangesloten en worden zo goed mogelijk ondersteund in hun communicatie.

Heb jij een communicatieaanpak, een case, verhaal of iets anders gerelateerd aan communicatie rondom COVID-19 dan delen we dat graag via deze nieuwsbrief. Laat het ons weten via communicatiecovid@minjenv.nl. 

Beeld: ©Rijksoverheid

Communicatiemiddelen

Coronavaccinatie

Lesmateriaal over vaccineren beschikbaar
Samen met vijf biologiedocenten heeft het Nederlands Instituut voor Biologie een pakket samengesteld om scholieren in het voortgezet onderwijs wegwijs te maken in het vaccineren tegen corona. De lesmodule is gratis beschikbaar op www.lerenovervaccineren.nl en bestaat o.a. uit een animatievideo, een rollenspel en een verwerkingsopdracht.

Video’s in Arabisch, Berber, Turks en Papiaomento
Sinds deze week staan er video’s in het Arabisch, Berber, Turks en Papiamento in de Communicatietoolkit voor specifieke doelgroepen waarin de meest gestelde vaccinatievragen van dit moment worden beantwoord, zoals vragen over zwangerschap, verplichting van vaccineren en bijwerkingen. De video’s worden ook nog in kortere fragmenten opgesplitst met vraag en antwoord. 

Video: Vaccineren door de jaren heen
Sinds 1957 worden kinderen ingeënt tegen Polio en inmiddels krijgen bijna alle kinderen vaccinaties tegen 12 ernstige ziekten: het Rijksvaccinatieprogramma. Wat kunnen we leren van dit programma in onze strijd tegen het coronavirus?
Wat kunnen we leren van vaccineren door de jaren heen? - YouTube

Video: Wat gebeurt er in je lichaam als je een vaccinatie krijgt?
Wat zijn mRNA-vaccins? En wat doen ze precies in je lijf? Psychobioloog Boy Vissers neemt je mee op reis door het lichaam in museum Corpus en laat je zien welke reis het mRNA-vaccin aflegt in je lichaam.
Wat gebeurt er in je lichaam als je een vaccinatie krijgt? - YouTube

Video’s: vragen over vaccinatie
De video’s die gemaakt zijn in samenwerking met magazines Margriet en Ouders van Nu en VIVA zijn nu ook via YouTube beschikbaar. In de video’s gaat Lauren Verster in gesprek met immunoloog Marjolein van Egmond en oud-huisarts Ted van Essen. Zij beantwoorden ingezonden lezersvragen over coronavaccinatie. Deze video’s worden campagnematig ingezet en zijn te embedden vanaf het VWS-kanaal op YouTube.

Weblogs over coronavaccinatie
Voor mensen die nadenken over hun keuze voor vaccinatie, of meer achtergrondinformatie willen staan er op coronavaccinatie.nl diverse weblogs waarin experts in verschillende vakgebieden feiten, uitleg én hun ervaringsverhalen over coronavaccinatie delen. Deze weblogs delen we op Weblogs over coronavaccinatie | Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl. Er staan nieuwe weblogs online:

Communicatie Toolkit
Om iedereen zo goed mogelijk te informeren over het vaccineren, staan in de communicatietoolkit coronavaccinatie kant-en-klare communicatiemiddelen die je kan gebruiken voor je eigen communicatie. De toolkit wordt continu bijgewerkt.

Coronatoegangsbewijs

Toolkit communicatiemiddelen voor organisatoren
In de toolkit voor organisatoren vindt u meer informatie en communicatiemiddelen die u kunt gebruiken om bezoekers te informeren over de inzet van coronatoegangsbewijzen.
Ondernemers, organisatoren en het coronatoegangsbewijs | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl (link naar de toolkit is onderaan de pagina te vinden onder het kopje ‘Toolkit communicatiemiddelen voor organisatoren’)

Steffie Coronabewijzen
In aanvulling op inmiddels een hele reeks aan Corona gerelateerde Steffie modules er is nu ook een Steffie over coronabewijzen in 8 talen beschikbaar: Coronabewijzen - Steffie - Wat is Corona?

Campagnes

Koepelcampagne – loslaten 1,5 meter
Vanaf 25 september gaat de nieuwe publiekscampagne live. De kernboodschap van de campagne is: We gaan voorzichtig loslaten en leren leven met het virus. Daarom gaat de verplichting van de maatregel van 1,5 meter afstand houden er af en gaan we elkaar weer ontmoeten op drukke locaties. Om dit veilig mogelijk te maken vraagt dit wel een extra inspanning van ons allen: op drukke plekken laten we het coronatoegangsbewijs in de Coronacheck app en ons ID kaart zien. Ook houden we ons aan de resterende basisregels: handen wassen, (advies) afstand houden, testen bij klachten en voldoende frisse lucht. Zo voorkomen we dat het virus zich blijft verspreiden en zo leven we op dit moment samen met het virus.

Deelcampagne ventilatie
Begin september is de deelcampagne over ventileren in huis gestart. Er is een animatievideo ontwikkeld van 20 seconden. Deze animatie wordt ingezet bij landelijke- en regionale zenders en ook op YouTube. Ook wordt de animatie op social ingezet. Deze campagne maakt onderdeel uit van de reeks animaties over de basisregels. Via de link kan je de animatie in verschillende formaten downloaden. De campagne loopt tot en met 24 september. 

Deelcampagne quarantaine
Tot en met eind september loopt de quarantaineplicht campagne specifiek gericht op relevante doelgroepen. Uitingen zijn zichtbaar op Schiphol, Eindhoven en Rotterdam Airport en social media. Vanaf 22 september is er een wijziging voor de reizigers uit zeer hoog risicogebieden. Er is een uitzonderingscategorie bijgekomen voor reizigers uit zeer hoog risicogebieden die volledig gevaccineerd zijn. Dit wordt gecommuniceerd via de online kanalen. 

Op basis van gebruikersonderzoek is zowel de quarantaine reischeck als de digitale quarantaineverklaring geoptimaliseerd. De tools zijn volledig geactualiseerd en tonen zowel de benodigde documenten (zoals een gezondheidsverklaring, negatieve testuitslag etc) voor als je naar Nederland (terug)reist als de actuele maatregelen (zoals een quarantaineplicht). Met de aankomende versoepelingen is het van belang om de bestaande maatregelen zoals quarantaine en testen bij klachten onder de aandacht te brengen. Hiervoor worden voorbereidingen getroffen. De quarantainecheck is een zeer hulpvolle tool om hierbij onder de aandacht te brengen.

Sociale media campagne OCW #Daaromtestik gericht op middelbare scholieren
Het nieuwe schooljaar is voor middelbare scholieren gestart. Net als aan het einde van vorig schooljaar kunnen alle leerlingen weer volledig naar school. Wel vragen we leerlingen en onderwijspersoneel om zich preventief te zelftesten indien zij nog niet immuun zijn. Iemand wordt immuun beschouwd als diegene bijvoorbeeld minimaal twee weken geleden volledig is gevaccineerd. Zie de pagina van het RIVM voor de precieze definitie van personen die als immuun worden beschouwd.

Het ministerie van OCW komt met de sociale media campagne zelftesten #daaromtestik. Dit is een vervolg op de campagne die voor de zomervakantie heeft gelopen. Doel van de campagne is bewustwording te creëren waarom zelftesten belangrijk is en om de testbereidheid van scholieren te verhogen. In de campagne zijn middelbare scholieren te zien, die hun motivatie delen waarom zij gebruik maken van zelftesten. De campagne linkt naar de website van scholierenorganisatie LAKS, in samenwerking met OCW is er gewerkt aan een pagina gericht op jongeren waar achtergrondinformatie wordt geboden over het belang van zelftesten en vaccinatie. De campagne loopt tot 15 oktober.

Deelcampagne preventief testen
De campagne over preventief testen is inmiddels afgerond. Het materiaal wat is ontwikkeld voor anderstalige Nederlanders blijft voorlopig beschikbaar. De vertaalde video’s mogen door stakeholders ingezet worden:

In alle anderstalige media wordt doorverwezen naar www.government.nl/testing, waar informatie over (preventief) testen in verschillende talen wordt aangeboden.

Campagne coronatoegangsbewijs
Beeld: ©Rijksoverheid

Voor wie is deze nieuwsbrief

We willen alle communicatieprofessionals die zich binnen de (semi)overheid bezighouden met het coronavirus informeren over de laatste stand van zaken van de nationale communicatieaanpak. Dit zijn departementen, relevante uitvoeringsorganisaties, veiligheidsregio’s, gemeentes en GGD’en.

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden voor de Update NKC via de website van de NCTV.