Update Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie COVID-19 (nr. 47)

Dit is een nieuwsbrief van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie. Deze nieuwsbrief verschijnt om de week en indien nodig vaker. Je vindt hier de laatste stand van zaken van de nationale communicatieaanpak rond het coronavirus.

Communicatieaanpak Alleen Samen

Alleen samen krijgen we corona onder controle. In Nederland willen we met intensieve en activerende communicatie bijdragen aan de aanpak van het coronavirus. Dat vraagt om eenduidige en duidelijke informatie, handelingsperspectieven en betekenisgeving. We sluiten zoveel mogelijk aan op de (informatie)behoeften en de gevoelens die er leven.

Daarom werken we samen: alle departementen en andere onderdelen van de Rijksoverheid werken samen. Regionale overheden (veiligheidsregio’s, gemeenten, GGD’s) zijn nauw aangesloten en worden zo goed mogelijk ondersteund in hun communicatie.

Heb jij een communicatieaanpak, een case, verhaal of iets anders gerelateerd aan communicatie rondom COVID-19 dan delen we dat graag via deze nieuwsbrief. Laat het ons weten via communicatiecovid@minjenv.nl

Beeld: ©Rijksoverheid

Communicatiemiddelen

Recent zijn de volgende visuals aangepast of nieuw gemaakt:

Monitoring

Campagne-effectmonitor

Op 25 augustus is weer een nieuwe rapportage van de campagne-effectmonitor gepubliceerd. De belangrijkste resultaten:

  • Naleving van 1,5 meter afstand houden daalt fors naar zes op de tien die dit meestal of altijd doen. Ook het belang van afstand houden neemt af, de motivatie blijft stabiel. 
  • Hoge vaccinatiegraad is belangrijkste voorwaarde voor loslaten 1,5 meter.
  • Belang en naleving handen wassen blijft stabiel.
  • Van de mensen die thuis kunnen werken, doen acht op de tien dit (deels). Dit blijft stabiel. 
  • Twee derde geeft aan dat ze in de ruimte waar ze waren regelmatig een raam open hebben gezet.
  • Drukte vermijden blijft stabiel, maar er is nog steeds een geleidelijke daling vanaf januari van acht op de tien naar twee derde nu.
  • Zes op de tien mensen geven elkaar (meestal of altijd) de ruimte. 
  • In het OV blijft het aandeel mensen dat meestal of altijd een mondkapje draagt stabiel; twee derde doet dit. De daling die zich sinds april heeft ingezet, lijkt te stabiliseren. De gepercipieerde effectiviteit van mondkapjes is het laagst van alle maatregelen en is ook verder gedaald naar minder dan helft.

Alle resultaten van de campagne-effectmonitor en de samenvatting kun je hier vinden.

Peiling over versoepelingen

Daarnaast heeft er begin augustus nog een peiling gelopen over versoepelingen en zorgen ten aanzien van het coronavirus.

Men lijkt geen versoepelingen te verwachten of sterk te wensen, gezien de huidige situatie. Er lijkt een verhoogd gevoel van waakzaamheid te bestaan. Men is huiverig dat er na de zomer weer oplaaiingen zijn, bijvoorbeeld doordat bepaalde mensen zich niet aan de regels houden of zich niet laten vaccineren. Wellicht is dat ook een verklaring dat een vrij grote groep voor een (verkapte) vaccinatieplicht is. Daarnaast zijn er stijgingen te zien van de groepen die meer maatregelen nodig vinden en vinden dat de Rijksoverheid te snel heeft versoepeld.

Download hier de resultaten van de peiling.

Campagne gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam wijst met hun campagne reizigers op het belang van zelftesten na terugkomst van vakantie. Hiervoor hebben ze materiaal ontwikkeld voor social media, outdoor, Schiphol (bij de bagagebanden) en NS overstapstations.

GGD Amsterdam

Campagnes

AMMA Award

Op donderdag 2 september heeft de Rijksoverheid samen met het mediabureau Initiative een AMMA Award gewonnen. Wij wonnen de award in de categorie Merk van het jaar, met de campagne 'Alleen samen krijgen we corona onder controle'. De andere genomineerde was: Dentsu - bol.com, de nuchtere force for good. De AMMA Awards zijn al meer dan 20 jaar dé mediaprijzen voor de beste campagnes, opvallendste concepten en grootste talenten. 

Sociale media campagne OCW #Daaromtestik gericht op middelbare scholieren

Het nieuwe schooljaar is voor middelbare scholieren in regio Noord en Midden Nederland gestart. Vanaf 6 september start ook regio Zuid. Net als aan het einde van vorig schooljaar kunnen alle leerlingen weer volledig naar school. Wel moeten zij 1,5 meter afstand houden tot het onderwijspersoneel, is er sprake van een mondkapjesplicht op de gangen en vragen we leerlingen en onderwijspersoneel preventief te zelftesten indien zij nog niet immuun zijn. Iemand wordt immuun beschouwd als diegene bijvoorbeeld minimaal twee weken geleden volledig is gevaccineerd. Zie de pagina van het RIVM  voor de precieze definitie van personen die als immuun worden beschouwd.

Het ministerie van OCW komt met de sociale media campagne zelftesten #daaromtestik. Dit is een vervolg op de campagne die voor de zomervakantie heeft gelopen. Doel van de campagne is bewustwording te creëren waarom zelftesten belangrijk is en om de testbereidheid van scholieren te verhogen. In de campagne zijn middelbare scholieren te zien, die hun motivatie delen waarom zij gebruik maken van zelftesten. De campagne linkt naar de website van scholierenorganisatie LAKS, in samenwerking met OCW is er gewerkt aan een pagina gericht op jongeren waar achtergrondinformatie wordt geboden over het belang van zelftesten en vaccinatie. De campagne loopt (voorlopig) tot 20 september.

Via deze link kan je het campagnemateriaal downloaden.

Deelcampagne preventief testen

Door de versoepelingen ontmoeten we steeds meer mensen. Hierdoor loop je meer risico om corona op te lopen en verder te verspreiden. Om het aantal besmettingen een halt toe te roepen, willen we mensen stimuleren om meer (preventief en risicogericht) te gaan testen. De kernboodschap van de campagne is: doe een zelftest als je veel mensen gaat zien. Want ook zonder klachten kun je corona bij je dragen en anderen onbewust besmetten. En heb je klachten? Blijf thuis en maak direct een testafspraak bij de GGD.

De campagne bestaat uit een televisie- en radiocommercial, Spotify-commercial en online video en staat sinds 10 augustus live. Het campagnemateriaal vind je hier.

Aanvullend op de publiekscampagne zijn middelen ontwikkeld voor biculturele Nederlanders. FunX heeft een radiocommercial gemaakt gericht op jongeren en daarnaast is de online video in verschillende talen vertaald (Arabisch, Turks, Pools en Chinees) en ingezet bij doelgroepgerichte anderstalige media. De vertaalde video’s mogen door stakeholders ingezet worden.

In alle anderstalige media wordt doorverwezen naar www.government.nl/testing, waar informatie over (preventief) testen in verschillende talen wordt aangeboden.

Deelcampagne reizen 

Afgelopen periode is massamediaal campagne gevoerd over reizen naar het buitenland.  Sinds 9 augustus t/m eind deze week staat een nieuwe radiocommercial live gericht op terugkerende reizigers. Met als boodschap dat je ook je terugreis goed voorbereidt en het advies om een zelftest te doen na terugkomst in Nederland. De radiocommercial wordt via digitale radio uitgezonden, (GEO) getarget op Nederlanders die in het buitenland verblijven. 

Deelcampagne quarantaine

In aanloop naar 8 augustus hebben er flink wat wijzigingen plaats gevonden op het gebied van testbeleid en kleurcodes (binnen en buiten EU/Schengen) waardoor het geheel soms nog complexer aanvoelt dan het al was. Op basis van gebruikersonderzoek is zowel de quarantainecheck, de quarantaine reischeck als de digitale quarantaineverklaring geoptimaliseerd. Ook is vorige week de Quarantaine reischeck in het Spaans live gegaan op verzoek van de luchtvaart operators. De tools zijn volledig geactualiseerd en tonen zowel de benodigde documenten (zoals een gezondheidsverklaring, negatieve testuitslag etc) voor als je naar Nederland (terug) reist als de actuele maatregelen (zoals een quarantaineplicht). De reischeck wordt op dit moment onder de aandacht gebracht op het Departure en Arrival netwerk van Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam Airport en online.

Deelcampagne ventilatie

Volgende week start de campagne over ventileren in huis. Er is een animatievideo ontwikkeld van 20 seconden. Deze animatie wordt ingezet bij de landelijke- en regionale zenders en ook op YouTube. In een volgende nieuwsbrief wordt de animatie gedeeld. Ook wordt de animatie nog op social ingezet. Deze campagne maakt onderdeel uit van de reeks animaties over de basisregels. 

Voor wie is deze nieuwsbrief?

We willen alle communicatieprofessionals die zich binnen de (semi)overheid bezighouden met het coronavirus informeren over de laatste stand van zaken van de nationale communicatieaanpak. Dit zijn departementen, relevante uitvoeringsorganisaties, veiligheidsregio’s, gemeentes en GGD’en.

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden voor de update NKC via de website van de NCTV.