Werkbezoek NCTV aan de Verenigde Staten

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Aalbersberg, bracht in februari een werkbezoek aan de Verenigde Staten. In Washington en New York sprak hij met veiligheidspartners als de FBI, het National Counterterrorism Center, de US Secret Service en de New York City Police Department over dreigingen tegen de nationale en internationale Veiligheid. Daarnaast werd een bezoek gebracht aan de United Nations Office of Counter-Terrorism, waar de samenwerking voor de komende tijd werd besproken en door beide partijen de goede verstandhouding stevig werd benadrukt.

Vergroot afbeelding Foto Pieter-Jaap Aalbersberg in gesprek
Beeld: ©NCTV

In de gesprekken met de Amerikaanse partnerorganisaties bleken de dreigingsbeelden van Nederland en de Verenigde Staten inhoudelijk veel overeenkomsten te hebben. De aanpak van beide landen om deze vormen van dreiging tegen te gaan verschilt echter, vooral vanwege de andere juridische en politieke context.

Overeenkomsten in dreiging, verschillen in aanpak

De NCTV en haar partners uitten hun zorgen over het huidige geopolitieke klimaat, de problematiek rondom desinformatie en binnenlands terrorisme - de grootste dreiging in de Verenigde Staten. Bij het National Counter Terrorism Center werden er specifiek beelden uitgewisseld op het gebied van de jihadistische dreiging, rechts-extremisme, anti-institutioneel extremisme en de mogelijke doorwerking van de oorlog in Gaza op de lange termijn op samenlevingen.

Online extremisme en radicalisering

Ook de zorgen rondom online extremisme en radicalisering kwamen aan de orde. In Europees verband zijn de afgelopen jaren stevige stappen gezet op het gebied van de bestrijding van online extremisme, maar in de VS ligt dit lastiger vanwege (de sterke bepalingen over vrijheid van meningsuiting in) het First Amendment. De NCTV heeft richting zijn Amerikaanse partners gepleit voor versterking van die aanpak tegen deze online vorm van ondermijning van de democratische rechtsorde.

Vervolgafspraken

Naast deze inzichten zijn er goede openingen gecreëerd voor vervolgafspraken op werkniveau. Met het oog op de NAVO-top die dit jaar in New York plaatsvindt en in 2025 in Nederland wordt gehouden, zullen er inzichten rondom beveiligingsvraagstukken worden gedeeld tussen de NCTV en partijen als de Federal Emergency Management Agency en de US Secret Service.

Banden aanhalen

Pieter-Jaap Aalbersberg: “Het was goed om banden aan te halen met onze Amerikaanse counterparts. In de VS is het werk van de NCTV verdeeld over meerdere organisaties die ook nog eens moeten samenwerken met zoveel verschillende staten. De ontmoetingen maakten me ervan bewust hoe handig het is om een organisatie als de NCTV te hebben, waarin zoveel dossiers op het gebied van nationale veiligheid in één keer op nationaal niveau samenkomen.”