De inzet van de NCTV en het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden

Het conflict in Israël, de Palestijnse gebieden en de regio is zeer zorgelijk. We hebben in lange tijd geen terroristisch geweld gezien op deze schaal. Dit leidt tot extra alertheid bij de Rijksoverheid en haar partners. Het is voorstelbaar dat die situatie ook in Nederland tot onrust en daarmee gevolgen voor de nationale veiligheid leidt. Daarom is het goed daar preventief op voor te bereiden en proactief extra alert op te zijn.

Vergroot afbeelding De inzet van de NCTV en het conflict  in Israël en de Palestijnse gebieden
Beeld: ©ANP / ANP

Dit heeft de NCTV dan ook geadviseerd aan de burgemeesters van alle gemeenten en hun veiligheidspartners. Op basis van de vragen die er leven ten aanzien van openbare orde en veiligheid en demonstraties, is er samen met partners een handelingsperspectief opgesteld. Met als doel zoveel mogelijk escalatie te voorkomen en tegelijkertijd een eenduidig overheidsoptreden te bevorderen.  

Daarnaast heeft de NCTV extra alertheid geactiveerd vanuit het stelsel van Bewaken & Beveiligen. De NCTV sluit ook aan bij de overleggen van de Nationale Veiligheidsraad (NVR) waar door (een deel van) het kabinet over de situatie in Israël en de gevolgen voor Nederland wordt gesproken en waar besluitvorming plaatsvindt.

Dreigingsrisico

De NCTV bereidt zich door middel van scenario’s voor op mogelijke gevolgen voor Nederland, bijvoorbeeld op het gebied van openbare orde en veiligheid.

De NCTV ziet nog geen aanwijzingen van een verhoogd dreigingsrisico voor Nederland. Wel zijn we op alle fronten alert op nationale veiligheidsrisico’s. Uit veiligheidsoverwegingen doen we geen uitspraken over extra maatregelen bij instellingen zoals synagogen, organisaties of moskeeën.

Samenwerking

Op (hoog)ambtelijk en politiek-bestuurlijk niveau wordt samengewerkt voor een goede coördinatie en besluitvorming op eventueel benodigde maatregelen en voorzieningen, in samenwerking met betrokken private en publieke partners. Op dit moment is het activeren van de Nationale Crisisstructuur niet noodzakelijk. Het kabinet beoordeelt in de NVR continu de situatie, waarbij de NCTV paraat staat om waar nodig als coördinator van de Nationale Crisisstructuur bij te dragen.