Nederlanders willen hulp bij voorbereiding op rampen en crises

Vier op de tien inwoners van Nederland vinden dat zij zich niet goed hebben voorbereid op een ramp of crisis. Terwijl maar liefst 73% vindt dat iedereen een noodpakket in huis zou moeten hebben. Ook moet de overheid helpen met informatie om mensen voor te bereiden op crises en rampen. Dat blijkt uit de Risico- en Crisisbarometer, het publieksonderzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dat vandaag is gepubliceerd. In deze barometer wordt twee keer per jaar onderzocht hoe het algemeen publiek risico’s en dreigingen tegen nationale veiligheid ervaart.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Saskia van der Boom

Pieter-Jaap Aalbersberg, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid: “Nederland is een veilig land. Tegelijkertijd moeten we onze ogen niet sluiten voor de veelheid aan ontwikkelingen om ons heen die onze veiligheid kunnen bedreigen. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties nemen samen maatregelen om ons land weerbaarder te maken. Het is belangrijk dat mensen zelf ook voorbereidingen treffen zoals een noodpakket voor de eerste 48 uur. Zodat, bij een grootschalige uitval van bijvoorbeeld elektriciteit of stromend water, mensen zich weten te redden, want dan ligt het dagelijkse leven wel even stil. Om aan de informatiebehoefte te voldoen zijn we gestart met Denk Vooruit; een intensivering van de communicatie over risico’s en bedreigingen in Nederland en wat mensen zelf kunnen doen om zich hierop voor te bereiden. Zo zorgen we met elkaar dat we juist nu voorbereid zijn op onverwachte situaties en rampen.”

Ruim een derde van de inwoners van Nederland (37%) vindt dat vooral de overheid verantwoordelijk is voor de voorbereiding op een ramp of crisis. Een bijna even grote groep (36%) vindt het een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid en zichzelf om voorbereid te zijn op een onverwachte situatie. Een kwart is zelfs van mening dat hoofdzakelijk de burger aan zet is om zich voor te bereiden op rampen of crises (24%). Daarnaast geeft ruim de helft (58%) aan meer informatie nodig te hebben van de overheid over hoe zij zich kunnen voorbereiden op rampen en crises. Ook vinden zes op de tien personen (61%) dat de overheid meer moet doen om hen hierop voor te bereiden. Dit sluit goed aan bij de recente start van Denk Vooruit.

Uit de Risico- en Crisisbarometer blijkt verder dat mensen zich de meeste zorgen maken over het stoppen van vitale processen (45%), zoals het langdurig uitvallen van elektriciteit en gas, drinkwater, internet of telefoon. Ook bij cyberdreigingen (44%) en spanningen tussen bevolkingsgroepen (44%) geeft een flink aantal mensen aan zich zorgen te maken. Op de vraag naar de waarschijnlijkheid dat een dreiging zich voordoet, schatten respondenten cyberdreigingen (75%) en georganiseerde criminaliteit (74%) in als het grootst.

Denk Vooruit

Met de intensivering van de online communicatie vanuit Denk Vooruit worden mensen in Nederland gestimuleerd om zich juist nu voor te bereiden op onverwachte situaties en rampen. De NCTV is op 1 december 2022 gestart met Denk Vooruit. Hierbij is onder meer samengewerkt met alle betrokken ministeries en de veiligheidsregio’s, die ook informatie bieden over risico’s in de verschillende regio’s.