Platform voor Crisismanagement editie 7: Toekomstverkenning crisisbeheersing en brandweerzorg

Crises worden steeds complexer. Van pandemieën tot grote, gelijktijdige bosbranden en van hoogwater tot gevolgen van oorlogen. Die complexiteit vraagt om een duidelijk stelsel van crisisbeheersing. De vraag hoe we dit gaan realiseren staat centraal in de Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg. Hoe zorg je ervoor dat alle veiligheidsregio’s, het Rijk, publieke en private partners optimaal samenwerken als een crisis zich voordoet?

In de zevende editie van het Platform voor Crisismanagement delen professionals hun visie op de toekomstverkenning van de crisisbeheersing en brandweerzorg. Het Platform is een coproductie van de NCTV en het NIPV. De NCTV schreef een artikel waarin Don O’Floinn (NCTV) en Christa Monster (Ministerie van Justitie en Veiligheid) met elkaar in gesprek gaan over samenwerken tijdens een crisis en hoe de contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg de samenwerking tussen alle crisispartners nog meer zou moeten versterken.

Vergroot afbeelding Platform voor Crisismanagement editie 7: Toekomstverkenning crisisbeheersing en brandweerzorg
Beeld: ©NIPV

Hoe werken we samen in een crisis - nu en in de toekomst

Nederland is goed voorbereid op ‘eenduidige crises’, vertellen Christa Monster, afdelingshoofd Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing bij Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Don O’Floinn, programmamanager Versterking Crisisbeheersing bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Monster en O’Floinn geven gezamenlijk invulling aan het programma Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg. “We waren en zijn altijd voorbereid op het type rampen dat we kennen. Denk bijvoorbeeld aan overstromingen, bosbranden of een explosie die in een of hooguit twee aangrenzende regio’s plaatsvinden.”

“De aanpak voor het huidige programma is ontstaan naar aanleiding van een evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s”, vertelt O’Floinn. “In aanvulling daarop hebben de crises die we afgelopen jaren van dichtbij hebben meegemaakt ons veel geleerd. De lessen en verbeterpunten die uit zowel de evaluatie als praktijk zijn gekomen laten zien dat de Nederlandse crisisstructuur de komende jaren op verschillende vlakken verstevigd kan worden. Met dit doel zetten we ons gezamenlijk in op het versterken van de crisisbeheersing en brandweerzorg in Nederland.”

Lees nu het artikel In gesprek met - Hoe werken we samen in een crisis - nu en in de toekomst