Aanpassing wetsvoorstel coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is verantwoordelijk voor de coördinatie op het gebied van terrorismebestrijding, cybersecurity, nationale veiligheid, crisisbeheersing en weerbaarheid tegen statelijke dreigingen. Om deze coördinerende taak goed uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat de NCTV een stevige grondslag heeft voor zijn werkzaamheden. Het moet glashelder zijn wat de NCTV mag en niet mag. Daarom is eind 2021 het wetsvoorstel ‘Verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit voorstel wordt nu gewijzigd en vanwege deze wijzigingen wordt ook de titel van het wetsvoorstel aangepast naar ‘coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid’.

Belangrijkste wijzigingen wetsvoorstel

De belangrijkste wijzigingen zijn dat de coördinatietaak van de NCTV voorop komt te staan, waarbij de analysetaak verdwijnt als zelfstandige taak. De NCTV houdt een beperkte analysefunctie waar dat nodig is voor een goede uitvoering van de coördinatietaak. Daar past niet de mogelijkheid bij tot het verstrekken van analyses waarin uitingen van personen worden geduid en een persoon dóór die duiding in verband wordt gebracht met een trend of fenomeen op het terrein van terrorismebestrijding of nationale veiligheid. Dit wordt dan ook expliciet uitgesloten.

Ook valt onder het wetsvoorstel de versterking van de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door de benoeming van een functionaris voor de gegevensbescherming, specifiek voor de verwerking van persoonsgegevens.

Verder wijzigt de versterking van de naleving van de overige normen van het wetsvoorstel (naast de verwerking van persoonsgegevens) door controle van de Inspectie Justitie en Veiligheid waarbij rapportages met de bevindingen van de Inspectie naar de Tweede Kamer worden gezonden.

Vervolg proces

De nota van wijziging is tot stand gekomen na de inbreng van de Tweede Kamer en zorgen die geuit zijn tijdens de eerdere consultatie van het wetsvoorstel. De ministerraad heeft ingestemd met de nota van wijziging op voorstel van minister Yeÿilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid. De nota wordt voor advies naar de Raad van State gestuurd. Zoals gebruikelijk in het wetgevend proces wordt de nota van wijziging gepubliceerd zodra de adviesaanvraag is gedaan bij de Raad van State.