NCTV in gesprek met de Tweede Kamer

Op 31 maart jl. sprak Pieter-Jaap Aalbersberg met enkele leden van de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel Verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid, stond hierbij centraal. Een goed moment om uit te leggen wat de NCTV doet en wat onze taken en bevoegdheden zijn.

Naast de NCTV, gingen meerdere partijen uit het veiligheidsdomein, het maatschappelijk middenveld en toezicht en de wetenschap, in gesprek met de Kamer  over het wetsvoorstel, de verwerking van de persoonsgegevens en de rol van de NCTV daarin. Het rondetafelgesprek is op initiatief van de Vaste Kamercommissie, in voorbereiding op de behandeling van het wetsvoorstel. Op deze manier kunnen zij zich breder oriënteren en stellen zij deskundigen en betrokkenen in de gelegenheid een toelichting te geven.

Als voorbereiding op het gesprek is er door de NCTV een position paper gemaakt.