Platform voor Crisismanagement editie 4: klimaatverandering

Wat is de rol van klimaatverandering op crisisbeheersing? In de vierde editie van het Platform voor Crisismanagement delen professionals en ervaringsdeskundigen hun visie op de klimaatverandering. Met onder andere een opiniestuk van klimaatgezant prins Jaime de Bourbon de Parme, en een column van Werner Hagens van het RIVM over het Nationaal Hitteplan.

Vergroot afbeelding Platform voor Crisismanagement
Beeld: ©Platform voor Crisismanagement

Klimaat als 'threat multiplier'

In zijn opiniestuk ‘Klimaat als threat multiplier’ gaat Jaime de Bourbon de Parme in op zijn rol als klimaatgezant. “In 2015 sprak de wereld af de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden voor het eind van deze eeuw en het liefst tot 1,5 ºC. Enerzijds is dit Parijsakkoord een bron van hoop. Het lukte de wereld gezamenlijk achter één ambitieus doel te staan. Anderzijds word ik iedere dag uitgedaagd optimisme te vinden in de relaties met dwarsliggers als Rusland, Brazilië en Saoedi-Arabië. Desondanks ben ik gedreven mijn missie uit te voeren en aan te sturen op meer ambitie en actie. Binnen Nederland en wereldwijd. Waarom? Extremer weer zal gebieden onleefbaar maken en meer mensen confronteren met schaarste. Met ervaring in conflictgebieden in Irak en Afghanistan en als grondstoffengezant heb ik met eigen ogen gezien hoe schaarste een threat multiplier is – een katalysator van crises.”

Hij gaat in op binnen- en buitenlandse crises, zoals de overstromingen in Zuid-Limburg en de bosbranden in Griekenland. Maar bijvoorbeeld ook op de vraag of Libanon nog leefbaar is over tien tot twintig jaar en wat dergelijke ontwikkelingen betekenen voor de vluchtelingencrisis, iets waar hij vanuit zijn vorige functie bij de UNCHR veelvuldig mee te maken had.

Lees ‘Klimaat als threat multiplier’

Over hitte gesproken

Dr. Werner Hagens werkt als adviseur gezondheid en milieu bij centrum Veiligheid van het RIVM. Sinds enkele jaren is hij de coördinator van het Nationaal Hitteplan.

Hij opent zijn column: “De zomer van 2021 is nu zo goed als voorbij. Waar in het buitenland hitterecords sneuvelden (onder andere in Canada, Noord Amerika, Griekenland en Turkije) was het in ons land een zomer zonder extreme hitte. Voor het eerst in 9 jaar was het niet nodig om het Nationaal Hitteplan te activeren, terwijl het de afgelopen 3 jaar dusdanig warm werd dat het plan zelfs 2 of 3 keer per zomer geactiveerd moest worden.”

In het verhaal 'Over hitte gesproken', vertelt Hagens over de gevaren van extreme hitte, hoe het RIVM en het Nationaal Hitteplan mensen proberen te beschermen tegen de gevolgen, en hoe zij zich voorbereiden op de toekomst.

Platform

Bekijk hier het Platform voor Crisismanagement.