WODC onderzoek Van Ouder op Kind

Het WODC heeft een verkennende studie naar de intergenerationele overdracht van jihadistisch gedachtegoed binnen de gezinscontext uitgevoerd.

Doel van het onderzoek is het gesystematiseerd bundelen van bestaande inzichten in het fenomeen van intergenerationele overdracht van jihadistisch en extremistisch gedachtegoed binnen de gezinscontext. Dit onderzoek inventariseert de state of the art van de empirische literatuur betreffende intergenerationele overdracht van jihadistisch(en overig extremistisch) gedachtegoed – wat weten we en wat weten we nog niet. De vraag wat er bekend is over de aard en omvang van intergenerationele overdracht van jihadisme en andere vormen van extremistisch gedachtegoed wordt beantwoord in dit onderzoek.

Daarbij geeft dit onderzoek een compleet overzicht en ordening van de wereldwijde beschikbare kennis over intergenerationele overdracht van jihadistisch gedachtegoed binnen de gezinscontext. Volgens experts is de kans groot dat binnen gezinnen jihadistisch en ander extremistisch gedachtegoed wordt overgedragen van ouder op kind. Uit literatuuronderzoek is dit beeld nog niet op te tekenen, onder meer omdat onderzoek vaak is gedaan in niet-westerse context en dit moeilijk naar de West-Europese situatie te vertalen is. Opvallend is de bevinding dat ook in stabiele en liefdevolle gezinnen intergenerationele overdracht van extremistisch gedachtegoed kan plaatsvinden. Dat blijkt uit onderzoek door de Universiteit Leiden in opdracht van het WODC.