Projectdirectie COVID-19 van de NCTV verantwoordelijk voor de acute aanpak van het coronavirus

Het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) is per 14 oktober 2020 geactiveerd. Het fungeert als informatieknooppunt vanuit de Rijksoverheid op het gebied van pers- en publiekscommunicatie. Het NKC maakt onderdeel uit van de nationale crisisstructuur en kent z'n basis bij de NCTV.

De structuur ondersteunt de interdepartementale afstemming en biedt extra slagkracht in de communicatie over de aanpak van het coronavirus vanuit de overheid. De overige onderdelen van de nationale crisisstructuur (zoals de vergaderstructuur met een ICCb (Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing) en MCCb (Ministeriële Commissie Crisisbeheersing) zijn niet in werking gesteld.

Het aantal besmettingen neemt snel toe en de druk op de zorg stijgt. We zitten onmiskenbaar in een tweede golf. Het virus moet maximaal bestreden worden. Tegelijkertijd moet er ook tegen de maatschappelijke consequenties die het coronavirus heeft voor Nederland, worden opgetreden. Een complexe opgave die vraagt om een splitsing van verantwoordelijkheden.

Tot 1 juli vond de aanpak van het coronavirus plaats binnen de nationale crisisstructuur. Met de NCTV die als crisisbeheerser invulling gaf aan de coördinatie van de besluitvorming over het geheel van maatregelen en voorzieningen die de rijksoverheid heeft getroffen. Met het afschalen van de nationale crisisstructuur op 1 juli was dit werk voor een belangrijk deel overgenomen door het Programma-DG COVID-19.

Sinds 1 oktober wordt daarom de acute aanpak van het virus gecoördineerd en gefaciliteerd door de projectdirectie COVID-19 van de NCTV. Er wordt niet terug opgeschaald naar een nationale crisisstructuur. Het Programma-DG COVID-19 bestrijdt de sociaal-economische gevolgen op de (middel)lange termijn en richt zich op het herstel.