Evaluaties schietincident Utrecht openbaar

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onderzocht hoe de landelijke crisisstructuur heeft gefunctioneerd na het schietincident in de tram in Utrecht op 18 maart 2019. De Nationale Politie deed een evaluatie naar de inzet van de politie bij het incident. Deze onderzoeken zijn gevalideerd door de Inspectie van Veiligheid en Justitie en naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement heeft in opdracht van de Utrechtse stuurgroep nafase een evaluatie gedaan naar de lokale crisisorganisatie. Het college van B&W van Utrecht heeft hierover de gemeenteraad per brief geïnformeerd. Deze brief en het rapport zijn te vinden op www.utrecht.nl/18maart.

Begin 2020 worden er nog twee evaluaties verwacht. Die gaan over het strafrechtelijk verleden van de verdachte en de opvolging van signalen waaruit had kunnen blijken dat de verdachte mogelijk was geradicaliseerd.

Tweede Kamerbrief met bijlagen: Evaluatie nationale crisisstructuur en Samenvatting evaluatie inzet Politie schietincident Utrecht 18 maart 2019