Nieuwe eenheid checkt gegevens vliegtuigpassagiers

Luchtvaartmaatschappijen zijn vanaf vandaag verplicht om passagiersgegevens van alle vluchten die in Nederland aankomen of vertrekken te delen met een nieuw opgerichte passagiersinformatie eenheid (Pi-NL). Hiermee komt meer zicht op reisbewegingen.

Vliegtuig in de lucht
©NCTV

Dit draagt bij aan het voorkomen, opsporen en vervolgen van ernstige criminaliteit en terrorisme. Het wetsvoorstel van minister Grapperhaus dat dit mogelijk maakt is eerder deze maand door de Eerste Kamer aangenomen en komt voort uit Europese afspraken.

De Pi-NL zal de gegevens verwerken en, indien nodig, delen met daartoe bevoegde instanties, zoals de politie. De minister van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de nieuwe eenheid, die is ondergebracht bij het ministerie van Defensie. Met betrekking tot de governance is afgesproken dat de NCTV als opdrachtgever optreedt.

Gegevensbescherming

Bij de totstandkoming van de wet heeft minister Grapperhaus een zorgvuldige afweging gemaakt tussen het belang van de bestrijding van terrorisme en het privacybelang van de reizigers. Het wetsvoorstel bevat daarom verschillende waarborgen.

Zo is de bewaartermijn van de gegevens beperkt, mogen er geen bijzondere persoonsgegevens, zoals godsdienst en etnische afkomst, worden verwerkt en is de uitwisseling van gegevens met andere landen aan strikte voorwaarden gebonden.

Een speci­fiek hiervoor aangestelde functionaris houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels. Daarnaast oefent de Autoriteit Persoonsgegevens onafhankelijk toezicht uit.