Slagkracht op orde

Nederland heeft zijn digitale slagkracht op orde

Om daadkrachtig te kunnen reageren op de toename van de digitale dreiging, moeten overheidspartijen en private organisaties in Nederland samenwerken en beschikken over adequate capaciteiten en middelen. Voldoende slagkracht behelst ook de capaciteiten van veiligheidsorganisaties, die in staat moeten zijn om hun taken voor de nationale veiligheid ook in het digitale domein vorm te geven.

De informatie-uitwisseling tussen organisaties en bedrijven is in Nederland de afgelopen jaren sterk verbeterd, door samenwerking bij incidenten of omdat de partijen elkaar hebben leren kennen en elkaar zijn gaan vertrouwen. Dat is een stap voorwaarts, maar het biedt nog niet voldoende garanties dat we nu en in de toekomst digitale dreigingen het hoofd kunnen bieden. De volgende stap is om informatie-uitwisseling en bestaande samenwerking structureel te borgen en tegelijkertijd breder in te richten, bijvoorbeeld door het bevorderen van cross-sectorale analyses.

Het is noodzakelijk om de detectie- en responscapaciteiten van overheidsorganisaties en vitale aanbieders te versterken. Daarmee versterken we ook de digitale slagkracht van deze partijen. We moeten komen tot een praktijk waarin klanten en toeleveranciers elkaar onderling stimuleren om hun digitale veiligheid te organiseren. Zo werken we toe naar een cyber-ecosysteem waarin alle partijen capaciteiten opbouwen en informatie delen; van bedrijfsleven tot overheid en van burger tot informatiebeveiliger.