Zorgen over cyberdreiging toegenomen

Nederlanders maken zich het meeste zorgen over het coronavirus en terrorisme, als het gaat om dreigingen voor de veiligheid in Nederland. Dit is een van de uitkomsten uit de risico –en crisisbarometer. De spontaan genoemde zorgen om terrorisme zijn afgenomen ten opzichte van de vorige meting. Van 29% in de winter van 2021, naar 21% ten tijde van dit onderzoek. De top of mind zorg om het coronavirus is met 20% stabiel gebleven.

Als Nederlanders uit een lijst kunnen kiezen, is er een toename van de zorgen om cyberdreigingen. Deze zijn met 8% gestegen, van 21% naar 29%.

Vertrouwen overheid naar niveau van voor coronacrisis

Er is een aanzienlijke daling in het vertrouwen van de overheid. Slechts een kwart van de Nederlanders (26%) geeft aan (heel) veel vertrouwen te hebben in de overheid. Hiermee is het vertrouwen gedaald tot het niveau van voor de coronacrisis. 
Ook is er een daling in het vertrouwen in overheidsbeleid om rampen en crisis te voorkomen, de informatievoorziening van de overheid en een flinke stijging in de zorg om het overheidsbeleid/ politieke onrust. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door de perikelen rondom de kabinetsformatie en onvrede over het coronabeleid.

Veiligheidsbeleving van Nederlanders onderzocht

In de voorjaarsmeting 2021 van de Risico- en Crisisbarometer (RCB), het publieksonderzoek van de NCTV, is onderzoek gedaan naar de beleving van Nederlanders van de nationale veiligheid en het vertrouwen dat Nederlanders hebben in het optreden van de overheid bij rampen en crisis. Het onderzoek is uitgevoerd in mei 2021.

Nederlanders voelen verplichting anderen te helpen

Het aantal Nederlanders dat zich verplicht voelt om anderen te helpen tijdens een ramp of crisis is met 63% nagenoeg onveranderd (was 66%). Net als het aantal mensen dat graag meer informatie wil over hoe zij anderen fysiek kunnen helpen in zulke situaties (47% vs. 49%).

Over de Risico- en Crisisbarometer

De RCB wordt twee keer per jaar uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van de NCTV. Het onderzoek is een online kwantitatief onderzoek onder 800 Nederlanders van 15 jaar en ouder met spreiding in geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, stedelijkheidsniveau en waardeoriëntatie. Aan het einde van 2021 wordt het onderzoek opnieuw uitgevoerd.