Inventarisatie werkveld

Inventarisatie onderwerpen werkveld Bewaken en Beveiligen

Knelpunten binnen het stelsel
Blinde vlekken binnen het stelsel
Kennis en innovatiebehoefte
Manieren van communicatie
Afsluitend
6. Zou je bereid zijn om een keer als deelnemer mee te willen doen aan een expertsessie van het Kenniscentrum?
7. Mogen we je daarvoor benaderen?
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om de belangrijkste onderwerpen van Bewaken en Beveiligen te inventariseren. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld

Akkoordverklaring(verplicht)