Werkveld Bewaken en Beveiligen

Inventarisatie onderwerpen werkveld Bewaken en Beveiligen

Knelpunten binnen het stelsel

Blinde vlekken binnen het stelsel

Kennis en innovatiebehoefte

Manieren van communicatie

Afsluitend

6. Zou je bereid zijn om een keer als deelnemer mee te willen doen aan een expertsessie van het Kenniscentrum?
7. Mogen we je daarvoor benaderen?

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om de belangrijkste onderwerpen van Bewaken en Beveiligen te inventariseren. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, om het juiste inzicht te krijgen in de informatiebehoefte.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om de belangrijkste onderwerpen van Bewaken en Beveiligen te inventariseren. Uw reactie wordt door onze eigen medewerkers geanalyseerd. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij de gegevens uit de enquête hebben geanalyseerd worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *