Oktober is Cybersecurity maand

Oefenen en kennis delen rondom cybersecurity is van essentieel belang. De cybersecurity oktober campagnemaand richt zich op het creëren van bewustwording rondom online veiligheid, op het vergroten van kennis over online veiligheid en op het stimuleren van cyberveilig gedrag. Tijdens de cybersecuritymaand zetten nationale en internationale partijen zich in om deze doelen na te streven. We lichten er drie toonaangevende momenten uit.

Blue OLEx 2020

Blue OLEx 2020 is een internationale high level cybersecurity oefening. De oefening wordt ieder jaar door een van de EU lidstaten georganiseerd samen met de European Union Agency for Cybersecurity, ENISA en de Europese Commissie. Dit jaar is Blue OLEx, onder gastheerschap van Pieter- Jaap Aalbersberg (NCTV) en Hans de Vries (NCSC), op dinsdag 29 september georganiseerd door Nederland. Tijdens deze digitale bijeenkomst is aan de hand van een fictieve cybercrisis getest of de 27 EU lidstaten goed zijn voorbereid op grens- en sectoroverstijgende digitale incidenten. Tijdens de bijeenkomst is ook het nieuwe high-level netwerk CyCLONe gelanceerd. Het doel van de bijeenkomst was om de nieuwe cybersecurity community te versterken, geleerde lessen te delen en een setting voor discussie te creëren op politiek- strategisch niveau. In de context van crisismanagement op EU-niveau.

One Conference

De One Conference, de internationale cybersecurity conferentie die de afgelopen jaren plaatsvond in Den Haag, was dit jaar in digitale vorm. Spraakmakende sprekers van over de hele wereld deelden hun kennis en inzichten over de laatste ontwikkelingen op cyberveiligheidsgebied. Zo hebben experts van Zoom verteld over de exponentiële groei die Zoom heeft doorgemaakt tijdens de COVID-19 crisis. Daarnaast heeft de Amerikaanse cryptografiedeskundige Bruce Schneier zijn visie gegeven op (geo)politieke ontwikkelingen en het internet. Verder was er een paneldiscussie met de burgermeester van Lochem, de CISO van de gemeente Den Haag en vertegenwoordigers van KPN en het NCSC over het Citrix-incident van begin dit jaar. Het doel van de ONE als platform is om uitwisseling van kennis en ideeën in de het internationale cybersecurity netwerk te bevorderen. In totaal hebben 1.700 unieke bezoekers deelgenomen aan het event, georganiseerd door het NCSC, het ministerie van EZK en de gemeente Den Haag. In het digitale magazine (in het Engels) zijn de belangrijkste inzichten terug te lezen.

Webinar Nationaal Crisisplan Digitaal

Onder de naam ‘Overheidsbrede Cyberwebinars’ delen bestuurders en professionals uit verschillende overheidslagen, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de hele maand oktober hun geleerde lessen. Wat hebben zij het afgelopen jaar gedaan aan cyberveiligheid? Wat zijn hun best practices als het gaat om oefenen met cyberincidenten? Welke invloed heeft het coronavirus en het thuiswerken op de organisatieveiligheid? Deze interactieve webinars dagen kijkers uit om actief aan de slag te gaan in de eigen organisatie, zodat ze nog beter voorbereid zijn en weerbaarder worden tegen cyberincidenten. De NCTV verzorgt een webinar over het Nationaal Crisisplan Digitaal.