Nederlanders zetten eigen digitale veiligheid op een laag pitje

Nederlanders maken zich nog steeds zorgen om hun online veiligheid thuis. De mate van deze bezorgdheid is stabiel gebleven ten opzichte van vorig jaar. In 2017 maakte 46% zich zorgen over hun online veiligheid, in 2018 ligt dit percentage op 44%. 

Men schat de kans om zélf slachtoffer van cybercrime te worden laag in. Onterecht blijkt uit het onderzoek, want driekwart van de Nederlanders heeft weleens te maken gehad met cybercrime. Eenmaal geconfronteerd met een vorm van cybercrime wordt mondjesmaat actie ondernomen, de helft komt niet in actie. Dit en meer blijkt uit het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2018, een trendonderzoek in opdracht van de NCTV en Alert Online.

Alert Online is een initiatief van de NCTV dat overheid, bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en consumenten in Nederland faciliteert en stimuleert samen te werken aan cybersecurity én hen meer cyber secure te laten handelen. Alert Online wil consumenten meer bewust maken van hun online- en digitale veiligheid en hun digitale weerbaarheid versterken.

Digitale achterdeur

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid: “Het is zorgwekkend dat veel mensen zich nog steeds niet écht bewust zijn van de risico’s in de digitale wereld. De gevaren online zullen de komende jaren alleen maar toenemen, dus we moeten onszelf ook beter beveiligen. Mensen mogen van mij als minister verwachten dat ik, samen met al mijn collega’s en het bedrijfsleven, ervoor zorg dat de Nederlandse maatschappij digitaal op orde is. Maar sterke wachtwoorden verzinnen, updates draaien, back-ups maken, dat moeten mensen echt zelf doen. Mijn boodschap is simpel: draai de digitale achterdeur op slot!”

Nieuwe vormen van cybercriminaliteit

Er liggen veel nieuwe vormen van cybercriminaliteit op de loer. Denk aan de steeds populairder wordende apparaten en apps die via internet met elkaar communiceren zoals smart tv’s, slimme lampen, camera’s en thermostaten. Hier zijn nog veel gaten in de beveiliging doordat deze apparaten vaak nog de makkelijk te raden wachtwoorden vanuit de fabriek hebben. De wachtwoorden zijn niet uniek en je vindt ze vaak op het internet terug. Uit het onderzoek blijkt dat nog niet eens de helft van de Nederlanders zo’n wachtwoord aanpast.

Oktober: Europese Maand van de Cybersecurity

Het verbeteren van het cybersecuritybewustzijn van Nederlanders staat centraal tijdens de Europese Maand van de Cybersecurity. Deze maand wordt door het initiatief Alert Online van de NCTV en andere activiteiten van onder andere de ministeries van Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat aangegrepen om aandacht te vragen voor veilig online gedrag.

Kijk voor de belangrijkste resultaten uit het onderzoek en tips ter bescherming tegen cybergevaren alertonline.nl.