Private en publieke partijen ondertekenen Nederlandse Cybersecurity Alliantie

Minister Grapperhaus heeft het startschot gegeven voor een cybersecurityalliantie tussen het Rijk, het bedrijfsleven en de wetenschap. Deze samenwerking vormt de basis van de Nederlandse cybersecurityaanpak zoals geschetst in de vorige maand gepresenteerde Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA). 

Bij de kick-startbijeenkomst op donderdag 24 mei voor het opzetten van de Nederlandse Cybersecurity Alliantie zetten onder andere Joost Farwerck (KPN), Inge Phillips (Deloitte), Jos Nijhuis (Schiphol), Erik Akerboom (Nationale Politie), Dick Schoof (NCTV), Rob Bertholee (AIVD), Tineke Netelenbos (ECP), Lousewies van der Laan (ICANN), Herna Verhagen (PostNL), Wiebe Draijer (Rabobank) en Hans de Boer (VNO-NCW) hun handtekening.

Dekkend stelsel cybersecurity samenwerkingsverbanden

Door in te zetten op de inrichting van een landelijk dekkend stelsel van cybersecurity samenwerkingsverbanden, verbinden publieke en private partijen zich om de maatregelen uit de NCSA vorm te geven. Digitale veiligheid kan alleen in samenwerking met en deels ook door de private sector worden vormgegeven.

Initiatieven moeten zich verspreiden

Grapperhaus: “We zien al veel mooie initiatieven van bedrijven om Nederland digitaal veilig te maken. Het groot-helpt-klein-principe, het versterken van de digitale veiligheid van de gehele bedrijfsketen of simpelweg bieden van voorlichting aan MKB. De alliantie moet al deze initiatieven verankeren in Nederland zodat deze zich als een olievlek over Nederland verspreiden.”