Nederlandse Cybersecurity Agenda gepresenteerd

Minister Grapperhaus heeft de kabinetsbrede Nederlandse Cybersecurity Agenda gepresenteerd. Zeven ambities die omgezet moeten worden in concrete maatregelen die cyberdreigingen het hoofd bieden en Nederland digitaal veilig maken.

Nederland moet een noodzakelijke stap vooruit zetten om de vitale belangen van Nederland en de Nederlandse economie te beschermen. De dreiging van beroepscriminelen en statelijke actoren neemt toe en gebruikte aanvallen zijn steeds geavanceerder en complexer. Het kabinet investeert daarom extra in een integrale en dynamische aanpak cybersecurity. In de Nederlandse Cybersecurity Agenda staat welke stappen door de overheid en/of marktpartijen gezet moeten worden.

Publiek-private samenwerking

Een daarvan is dat het kabinet Nederland digitaal veiliger wil maken in nauwere samenwerking met het bedrijfsleven. Cyberaanvallen beperken zich niet alleen tot de overheid. Zo moet er een landelijk dekkend stelsel komen waarbij informatie over de laatste cyberdreigingen en mogelijke maatregelen breder en effectiever worden gedeeld tussen overheid en bedrijven.

Extra bescherming vitale processen

Daarnaast vragen de vitale processen extra bescherming en versneld herstel bij uitval of schade. Het is daarom belangrijk dat bedrijven uit de vitale sector werken met vertrouwde cybersecuritybedrijven. Samen met het bedrijfsleven zal daarom gewerkt worden aan de certificering daarvan.

Bewustwording

Andere punten op de agenda zijn onder meer de aanpak van cybercrime door meer capaciteit bij het Openbaar Ministerie en de Politie en betere voorlichting richting de burgers ter bewustwording van de maatregelen die ze kunnen nemen.