Nederlanders maken zich meer zorgen om terrorisme

67 procent van de Nederlanders maakt zich zorgen om een terroristische aanslag in Nederland. Dit was dit voorjaar nog 55 procent. Daarmee zijn de zorgen voor terrorisme vergelijkbaar met 2017. Ook maken meer mensen zich zorgen om hun eigen veiligheid en de veiligheid van hun gezin bij een terroristische aanslag: van drie op de tien Nederlanders afgelopen voorjaar naar vier op de tien nu. Dit blijkt uit de basismeting najaar 2018 van de Risico- en Crisisbarometer (RCB) van de NCTV.

Het aantal Nederlanders dat zich zorgen maakt over extremisme is gelijk gebleven aan dit voorjaar. 32 procent van de Nederlanders maakt zich zorgen om extremisme. Meer mensen maken zich bij extremisme zorgen om hun eigen veiligheid, een stijging van 15 naar 20 procent. 

Cyberdreiging

Het aantal Nederlanders dat zich zorgen maakt om cyberdreigingen is gedaald van 31 naar 25 procent. Mensen schatten de kans op een cyberdreiging groter in dan de kans op een terroristische aanslag. Maar Nederlanders schatten de effecten van een terroristische aanslag voor de samenleving groter in dan de effecten van een cyberdreiging. 

Openbare locaties

Nederlanders voelen zich nog steeds het minst veilig bij openbare evenementen, op vliegvelden en op treinstations. Het is echter niet zo dat meer mensen deze locaties vermijden. Eén op de tien Nederlanders is minder aanwezig bij openbare evenementen vanwege gevoel van onveiligheid. 

Aanhouding zeven mannen

De aanhouding van zeven mannen die onderdeel waren van een terroristisch netwerk, op 27 september 2018, heeft voor zes op de tien Nederlanders geen gevolgen gehad voor hun gevoel van veiligheid. Drie op de tien Nederlanders voelen zich veiliger door de aanhouding. Een op de tien Nederlanders voelt zich daardoor onveiliger.

In vergelijking met een halfjaar geleden vinden meer Nederlanders dat de overheid genoeg doet om een terroristische aanslag te voorkomen. In het voorjaar vond 29% dat de overheid niet of nauwelijks genoeg doet om terrorisme te voorkomen, nu is dat gedaald naar 24%.

Vergroot afbeelding Infographic Risico- en Crisisbarometer - Basismeting najaar 2018

Over de Risico- en Crisisbarometer

De Risico- en Crisisbarometer is de halfjaarlijkse meting onder Nederlanders over hun zorgen, gevoel van veiligheid en vertrouwen in de overheid tijdens rampen en crises. De RCB wordt tweemaal per jaar in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid uitgevoerd. Daarnaast kan de RCB bij (dreigende) crisis op acute basis worden uitgevoerd. De meting is uitgevoerd in oktober 2018 onder 809 respondenten van 15 jaar en ouder.