Aanpak Landelijk Steunpunt Extremisme geëvalueerd

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE), waar Familiesteunpunt en Forsa onder vallen, boekt goede resultaten met de ondersteuning van families van geradicaliseerde individuen en de deradicalisering van mensen die betrokken zijn geweest bij extremistische netwerken. Dit blijkt uit de evaluatie door onderzoeksbureau Andersson, Ellfers, Felix die in opdracht van subsidieverstrekker NCTV is uitgevoerd. Naast het functioneren van Familiesteunpunt en Forsa is ook duurzame borging onderzocht.

Voor de evaluatie zijn betrokken partijen geraadpleegd: cliënten, gemeenten, medewerkers, Reclassering Nederland, Openbaar Ministerie, politie, het ministerie van SZW en de Terroristenafdeling van de Penitentiaire Inrichting Vught. Gemeenten en netwerkpartners hebben veel baat bij de kennis en expertise van het LSE en zijn tevreden over de samenwerking. De cliënten, die vrijwillig deelnemen zijn zeer positief over de begeleiding; zij behalen de doelstellingen en staan weerbaarder en stabieler in het leven.

Aanbevelingen

Aanbevelingen zijn verder onderzoek en onderbouwing van de aanpak. Daarnaast blijft financiering vanuit de overheid belangrijk om deze kennis en de dienstverlening op nationaal niveau te blijven garanderen. Ook wordt aanbevolen te onderzoeken of op termijn andere vormen van financiering mogelijk zijn.