Burgemeestersconferentie over radicalisering en re-integratie

Vandaag kwamen burgemeesters van Belgische en Nederlandse gemeenten in aanwezigheid van de NCTV en haar Belgische partner OCAD bijeen in Hasselt (België). Onderwerp was de aanpak van jihadisme en het tegengaan van radicalisering. Het is de vijfde keer dat deze bijeenkomst werd gehouden, mede georganiseerd door de Nederlandse ambassade in België en de Belgische ambassade in Nederland.

Tijdens de conferentie hebben de burgemeesters kennis en ervaringen gedeeld op het gebied van de aanpak van jihadisme en het tegengaan van radicalisering binnen hun gemeenten. Ook hebben zij gesproken over de problematiek rond deradicalisering en re-integratie na detentie. 

Bijzonder nuttig

Patricia Zorko, waarnemend NCTV: “Er is nog weinig ervaring met succesvolle deradicalisering en er bestaan veel vragen over de beste aanpak. Om die reden is de uitwisseling van goede voorbeelden zowel tussen België en Nederland, als op Europees niveau bijzonder nuttig." 

Vergelijkbare uitdagingen

Nederland en België staan als buurlanden voor vergelijkbare uitdagingen in de aanpak van jihadisme en radicalisering. Onze samenlevingen en netwerken zijn nauw met elkaar verbonden. Het is om die reden van groot belang over de grens en tussen de verschillende gemeenten contacten te onderhouden, kennis en ervaring te delen en effectief samen te werken.

De Nederlandse ambassadeur in Brussel Maryem van den Heuvel: “Burgemeesters hebben een essentiële rol in het voorkomen en bestrijden van radicalisering. Het is heel positief dat Belgische en Nederlandse burgemeesters opnieuw bijeen zijn gekomen om over dit belangrijke thema te spreken, ervaringen uit te wisselen en oplossingen te vinden.”