NCTV brengt Travel Information Portal naar de Verenigde Naties

Nederland en de Verenigde Naties (VN) gaan de komende maanden kijken wat er nodig is om het Travel Information Portal (TRIP) over te dragen aan de VN. Dat is het door Nederland ontwikkelde systeem waarmee landen passagiersgegevens kunnen verzamelen en analyseren, om hiermee terrorisme en zware criminaliteit te voorkomen.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof en de vice Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Vladimir Voronkov hebben hierover in New York een intentieverklaring ondertekend. De komende maanden worden de afspraken uitgewerkt, zodat de overdracht na de zomer kan plaatsvinden.

In december 2017 is in de VN Veiligheidsraad een resolutie aangenomen met nieuwe maatregelen tegen terugkerende buitenlandse strijders. Hiermee is het verzamelen en analyseren van reisgegevens een internationale verplichting geworden. Zodat terroristen zich niet ongemerkt kunnen verplaatsen.

Dick Schoof: ‘Er is de afgelopen periode, samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, hard gewerkt om deze belangrijke stap te zetten. De komende maanden gaan we benutten om de overdracht definitief te maken. Daarmee helpt Nederland andere lidstaten bij het opsporen en voorkomen van terrorisme en zware criminaliteit.”