Nationaal Crisiscentrum (NCC)

Het Nationaal Crisiscentrum (NCC) beheert het stelsel van de (rijks)crisisstructuur en faciliteert informatiemanagement en crisiscommunicatie op rijksniveau. In Nederland wordt een crisis in de meeste gevallen opgevangen door de lokale of regionale autoriteiten zoals de gemeente of veiligheidsregio, maar bij een regio-overstijgende of nationale crisis - zoals een terroristische aanslag of een grieppandemie - heeft de rijksoverheid een belangrijke rol. De minister van Veiligheid en Justitie is coördinerend minister voor crisisbeheersing en de NCTV, waarvan het NCC onderdeel uitmaakt, geeft invulling aan deze taak.

Het NCC bestaat uit de Eenheid Crisiscoördinatie (ECR) en de Eenheid Communicatie (ECO). ECR biedt een drietal zaken; allereerst de frontoffice, als (inter)nationaal single point of contact, daarnaast de expertise en ervaring op het gebied van de rijks-crisisstructuur, crisisbesluitvorming en –management, en tot slot advisering en ondersteuning bij grootschalige evenementen. De Eenheid Communicatie draagt zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van de eigen én de rijksbrede risico- en crisiscommunicatie, evenals voor de corporate communicatie en beleidscommunicatie van de NCTV en haar domeinen.

Contact

De contactgegevens van het NCC treft u rechtboven aan. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op met het ministerie van Veiligheid en Justitie? Op www.rijksoverheid.nl vindt u contactgegevens van Informatie Rijksoverheid, woordvoerders en het contactformulier.