Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC)

Het LOCC valt onder gezag van de NCTV en is beheersmatig ondergebracht bij de Nationale Politie. Het LOCC maakt deel uit van de nationale crisisbesluitvormingsstructuur en draagt zorg voor het aanleveren van het multidisciplinair Landelijk Operationeel Beeld en het operationeel advies bij nationale en internationale incidenten, crises, rampen en grootschalige evenementen. Het LOCC coördineert nationale en internationale bijstand, met inbegrip van de bijstand, bedoeld in de Wet veiligheidsregio’s en de Politiewet 2012.