Directie Bewaking, Beveiliging, Burgerluchtvaart

De directie Bewaking, Beveiliging, Burgerluchtvaart - kortweg omgedoopt tot 'DB3' - draagt zorg voor het stelsel bewaken en beveiligen, de beveiliging van de burgerluchtvaart, het stelsel inzet speciale eenheden (DSI), de Renegade procedure en het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (ATb).

Binnen de beleidsafdeling DB3 zijn taken belegd als het bijdragen aan (inter) nationale wet- en regelgeving, parlementaire aangelegenheden, beveiligingsplannen, (inter)nationale beleidsontwikkeling, technische ontwikkelingen en ontwikkeling van beveiligingsconcepten. De afdeling operatiën gaat over operationele aangelegenheden; zoals het ATb, de inzet van de DSI, specifieke beveiligingsopdrachten bewaken en beveiligen, evenals de programma’s ten behoeve van de beveiliging van het Koninklijk Huis, politici en bewindspersonen. Tot slot kent deze directie een cluster kwaliteitszorg dat is belast met de beleidsevaluatie en interne kwaliteitszorg.