Instituut Fysieke Veiligheid

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is een Instituut van en voor de veiligheidregio’s. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s vormen samen het bestuur van het IFV.

Het instituut voert ten behoeve van de veiligheidsregio’s taken uit op het gebied van onder andere brandweeronderwijs, examinering, kennis- en expertiseontwikkeling en het beheer van landelijk rampenbestrijdingsmaterieel. Daarnaast verricht het IFV gemeenschappelijke werkzaamheden in opdracht van de veiligheidsregio’s. Hierbij valt te denken aan werkzaamheden op het gebied van leiderschapsontwikkeling en informatievoorziening.

Door de bundeling van deze taken en werkzaamheden kan het IFV het fysieke veiligheidsveld over de volle breedte ondersteunen, kennis bundelen en expertise delen.