Grensoverschrijdende samenwerking

De Wet veiligheidsregio's verplicht de regio's om hun crisisplan af te stemmen met de buurlanden. Deze verplichting geldt voor 12 veiligheidsregio's. Onze buurlanden zijn België, Noordrijn-Westfalen en Neder-Saksen. In de Bondsrepubliek is de rampenbestrijding een verantwoordelijkheid van de deelstaten.

Van oudsher bestaat er in de meeste regio's en gemeenten aan de landsgrens een goede samenwerking met partners over de grens. In veel gevallen zijn hiervoor overeenkomsten afgesloten. Zo kan het in de dagelijkse brandweerzorg voorkomen dat een Nederlandse brandweer in Duitsland de brand komt blussen en omgekeerd.