Financiering

Voor de bekostiging van hun taken ontvangen de veiligheidsregio’s een bijdrage van de deelnemende gemeenten en van het Rijk. Dit wordt aangeduid als een 'hybride financieringsstructuur'.

De omvang van de rijksbijdrage aan de regio’s bedraagt in 2016 ongeveer € 175 miljoen en is daarmee ruim ca. 15% van het totaalbedrag dat de veiligheidsregio's ontvangen. Het merendeel van de kosten van de veiligheidsregio’s (ca. 85%) wordt dus door de gemeenten gedragen. Zij financieren dit uit de bijdrage die zij uit het Gemeentefonds ontvangen.

Rijk

De bijdrage van het Rijk is bedoeld als bijdrage voor alle onderdelen van het beleid van de veiligheidsregio’s en de daarmee gemoeide taken. Binnen de kaders van de wet hebben de veiligheidsregio’s vrijheid van beleidsuitvoering en vrijheid in de aanwending van de financiële bijdrage van het Rijk.