Brandweerzorg

Per 1 januari 2014 is de brandweer in Nederland volledig geregionaliseerd.

De veiligheidsregio heeft op het gebied van de brandweerzorg de volgende taken:

  • Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand
  • Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand
  • Het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van brandweerzorg en brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen
  • Het waarschuwen van de bevolking
  • Het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting

De brandweer voert tevens taken uit in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De brandweer staat onder leiding van een commandant.