Bevolkingszorg (gemeenten)

Een team bevolkingszorg is onderdeel van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Een team bevolkingszorg bestaat uit de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen functionarissen, van wie 1 functionaris is belast met de leiding van het team, 1 functionaris met het informatiemanagement en 1 functionaris met de coördinatie van de voorlichting.

Het team bevolkingszorg zorgt dat de volgende taken worden uitgevoerd:

  • het geven van voorlichting aan de bevolking
  • het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking
  • het verzorgen van nazorg voor de bevolking
  • het registreren van de slachtoffers
  • het registreren van schadegevallen
  • het adviseren van het regionaal operationeel team

Afhankelijk van de aard van de ramp of crisis en de wijze waarop die zich ontwikkelt, kunnen meerdere teams bevolkingszorg worden ingesteld. Op regionaal niveau is een coördinerend functionaris belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis.