HP Schreinemachers

HP Schreinemachers is waarnemend plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en directeur Nationale Crisisbeheersing.

In augustus 2015 is hij benoemd tot directeur Nationale Crisisbeheersing bij de NCTV. Hij is verantwoordelijk voor het Nationaal Crisiscentrum, de afdeling analyse en de afdeling bewaken en beveiligen.

Van 2010-2015 was hij adviseur Justitie en Binnenlandse Zaken bij de Nederlandse ambassade in Washington, DC. Daarvoor was hij plaatsvervangend en waarnemend directeur migratiebeleid bij het ministerie van Justitie. Schreinemachers heeft in de periode 2001-2005 diverse managementfuncties vervuld bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, waaronder hoofd van de afdeling uitvoeringsbeleid.

Schreinemachers studeerde Politieke Wetenschappen (met focus op Internationale Betrekkingen) en Recht (zowel Nederlands als Internationaal Recht).