Onderzoeksrapport Perspectief op transformatie ISIS na val 'kalifaat'

In de winter van 2018 heeft de NCTV een onderzoeksrapport uitgebracht met als titel:

'Een perspectief op de transformatie van ISIS na de val van het ‘kalifaat’: Voortgezette rollen en veranderende dreigingen.'

Dit onderzoek heeft een exploratief karakter en beoogt vooral de discussie over de implicaties van de val van het ‘kalifaat’ te verdiepen. Het rapport is de afgelopen tijd behulpzaam geweest bij het scherpen van het denken over de inhoud van dreigingsanalyses op dit vlak, zoals in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland.

Het heeft tevens gediend als basis voor een interdepartementale denksessie op hoog ambtelijk niveau met het International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) en het International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR) alsmede in samenwerking met University College Londen (UCL). Onze voornaamste nationale overheidspartners leverden belangrijke inzichten aan. Over de resultaten hiervan verschijnt binnenkort een rapport van deze twee gerenommeerde denktanks (ICCT en ICSR) dat ook op deze site zal worden gepubliceerd.

De verkenning betreft een brede inventarisatie van mogelijke richtingen waarin ISIS zich na de val van het ‘kalifaat’ kan ontwikkelen. Met de val van het ‘kalifaat’ zal ISIS bestaande rollen – protostaat, soennitische opstand, terroristische groepering, criminele organisatie en jihadistische ideologie – anders gaan invullen, waardoor ook de (potentiële) dreigingen die van ISIS uitgaan, zullen veranderen.

Deze verkenning is gebaseerd op wetenschappelijk literatuur, openbare onderzoeks- en overheidsrapporten en krantenartikelen. Daarnaast hebben verschillende Nederlandse en buitenlandse NCTV-partners commentaar geleverd op eerdere versies.