Salafisme en polarisatie

De groeiende invloed van salafisme blijft zorgelijk vanwege de onverdraagzaamheid van deze stroming binnen de islam. De politieke situatie in Turkije en Marokko zorgt voor spanningen en polarisatie in de samenleving.

(Deze tekst is onderdeel van Samenvatting DTN 45)

Salafisme

De groeiende invloed van het salafisme in Nederland blijft een zorg. Salafisten proberen in toenemende mate en op dwingende wijze een onverdraagzame, isolationistische en antidemocratische boodschap aan andere moslims op te leggen. Zij proberen ook, soms door intimidatie, voet aan de grond te krijgen in gematigde moskeeën en moskeebesturen. Vanuit het veiligheidsdomein blijft de vraag op welke wijze de invloed van het salafisme zich precies uit. Hoewel het sociaal-cultureel isolationisme een zeer onwenselijke ontwikkeling is, gaat vanuit het veiligheidsperspectief de grootste zorg uit naar actieve antidemocratische tendensen. Deze vormen een potentiële voedingsbodem voor politieke radicalisering en extremisme.

Polarisatie

De polarisatie in Nederland, maar ook in andere Europese landen, concentreert zich rond thema’s als de islam, terrorisme, migratie, ‘de elite’ en de EU. Dat is de afgelopen maanden niet veranderd. De aanhoudende polarisatie rondom de islam blijft niet zonder gevolg. Er is al jarenlang sprake van agressie tegen moskeeën. Ook ontwikkelingen in het buitenland hebben hun weerslag op verhoudingen in Nederland en zijn een voedingsbodem voor polarisatie binnen en tussen bevolkingsgroepen.

De afgelopen maanden heeft vooral de campagne voor het door president Erdogan gewonnen grondwetreferendum voor de nodige polarisatie gezorgd. De gehele campagneperiode overziende is de conclusie gerechtvaardigd dat de bestaande scheidslijnen in de Turkse samenleving, en daarmee binnen de Turkse diaspora in Europa, verder verdiept zijn. Zorgelijk is dat in Turkije paramilitaire knokploegen actief zijn. Eén van die groepen is ook buiten Turkije (buitenwettelijk) actief en heeft een Nederlandse afdeling opgericht. Deze groep zou in de toekomst mogelijk, net als in Turkije, in Nederland kunnen worden ingezet voor buitenwettelijke acties jegens politieke tegenstanders van Erdogan. Verder kunnen de aanhoudende protesten in de provincie Al Hoceima, in het noorden van Marokko, leiden tot onrust binnen de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap als zich in het moederland een gewelddadige escalatie voordoet.