Dreiging vanuit buitenland

Internationaal blijft er een dreiging van aanslagen door ISIS en al Qa’ida. Zowel gepland vanuit Syrië/Irak (of elders) als geïnspireerd. ISIS en al Qa’ida bouwen netwerken en cellen op om Europa te kunnen treffen.

(Deze tekst is onderdeel van Samenvatting DTN 49)

De dreiging vanuit het buitenland is nog steeds actueel, vooral als het gaat om dreiging van aanslagplanning vanuit al Qa’ida-netwerken in Syrië, die gemotiveerd en in principe in staat zijn om op enig moment in Europa toe te slaan, ook in Nederland.

Internationaal wordt in toenemende mate gediscussieerd over de (eventuele) repatriëring van minderjarigen, terwijl hun ouders achterblijven (voor berechting in de regio). Verschillende Europese landen zouden mogelijk bezig zijn voorbereidingen te treffen voor de terugkeer van uitreizigers en hun minderjarigen. Indien individuele EU-lidstaten besluiten een beleidswijziging door te voeren om over te gaan tot repatriëring, hoeft dit niet automatisch te betekenen dat Nederland moet volgen, omdat de individuele lidstaten eigen beleid kunnen hanteren. De publieke discussie kan hierdoor wel oplaaien. Begin januari riep de ombudsman de overheid voor de tweede keer dringend op hulp te bieden in de opvangkampen en waar mogelijk de minderjarigen te repatriëren.

Er gaat een reële dreiging uit van jihadistische vrouwen, omdat zij enkele jaren in het strijdgebied doorbrachten en veelal faciliterende rollen vervulden. Ook van een deel van de jongens boven de negen jaar kan een dreiging uitgaan, zeker als zij getraind zijn of strijdervaring hebben. Zelfs van vrouwen en minderjarigen die niet getraind zijn of deelnamen aan de gewelddadige strijd kan op de lange termijn een potentieel gevaar uit gaan, vanwege de structurele blootstelling aan de gewelddadige ideologie van ISIS.

In Syrië verblijven minstens 170 minderjarigen met een Nederlandse link. Een klein deel hiervan bevindt zich in opvangkampen in Noordoost-Syrië. De humanitaire omstandigheden in de opvangkampen in Noordoost-Syrië laten over het algemeen te wensen over. Op jihadistische online platformen is er zowel aandacht voor de kwetsbaarheid van vrouwen, als voor hun strijdbare rol binnen de jihadistische beweging.