Cybersecurity

De opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft de samenleving ingrijpend gewijzigd. Naast de fysieke samenleving is een digitale samenleving ontstaan, waarin we onze bankzaken regelen, inkopen doen en elkaar op tal van platforms tegenkomen.

De toenemende afhankelijkheid van ICT maakt de samenleving en de economie kwetsbaar. Een samenleving zonder internet is nog nauwelijks denkbaar. Om de samenleving en de economie niet te verstoren is digitale veiligheid, of cybersecurity, van vitaal belang.

Wat is cybersecurity

Cybersecurity is het vrij zijn van gevaar of schade veroorzaakt door verstoring of uitval van ICT of door misbruik van ICT. Het gevaar of de schade door misbruik, verstoring of uitval kan bestaan uit beperking van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de ICT, schending van de vertrouwelijkheid van in ICT opgeslagen informatie of schade aan de integriteit van die informatie.

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Op 1 januari 2012 is het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) opgericht. Het NCSC bestaat uit een samenwerking van publieke en private organisaties die zich richt op een integrale aanpak van cybersecurity. GovCert, sinds 1 augustus 2011 onderdeel van de NCTV, vormde de basis van het Centrum.

Binnen het NCSC wordt tactische en operationele kennis en expertise uit de publieke en private sectoren bij elkaar gebracht. Op deze manier komt er meer inzicht in ontwikkelingen, dreigingen & trends en kan er meer ondersteuning worden gegeven bij incidentafhandeling en crisisbesluitvorming op het gebied van digitale veiligheid. Het NCSC is het incident response team voor de Rijksoverheid en de vitale sectoren in Nederland, co├Ârdineert de operationele aanpak van incidenten met een grote impact voor de Nederlandse samenleving en is Point of Contact voor andere landen en multinationale organisaties op het gebied van cybersecurity.

Cyber Security Raad

Een ander resultaat uit de Nationale Cybersecurity Strategie is de installatie van de Cyber Security Raad (CSR) eind juni 2011.

De raad streeft naar een zo breed mogelijke dekking van invalshoeken op het terrein van cybersecurity. Daarom hebben achttien leden zitting volgens de verdeelsleutel 7-7-4: zeven leden uit de private sector, zeven leden uit de publieke sector en vier leden uit de wetenschap. De CSR heeft twee co-voorzitters: Dick Schoof namens de publieke sector en Jos Nijhuis namens de private sector (VNO-NCW).