Roltraining Inhoudelijk Adviseur - 13 september 2019

Datum:
vrijdag 13 september 2019, 10:00 - 16:00

Deze training is bedoeld voor functionarissen die in een crisissituatie kunnen worden gevraagd om vanuit inhoudelijke expertise deel te nemen aan een crisisoverleg. Inhoudelijk adviseurs hoeven geen expert te zijn op alle crisisprocessen, maar worden betrokken vanwege eigen expertise (inhoudelijk, juridisch, ICT, …). Echter, een crisisoverleg wijkt af van de normale werksituatie.

De Training Inhoudelijk Adviseur geeft een korte toelichting over de verschillende crisisrollen die je tegen komt, het crisisvergaderproces (BOB) en wat er vooral wel en niet van een inhoudelijk adviseur verwacht wordt. De theorie van de BOB is simpel, maar het toepassen is lastig. Wanneer breng je wat in? Hoe kom je in korte tijd tot een goede inbreng? Hoe maak je snel voor en nadelen inzichtelijk? In de training gaan we aan de slag met scenario’s, het uitdiepen van inhoudelijke dilemma’s en het concreet schrijven van een advies.

Belangrijke programmaonderdelen van de training Inhoudelijk Adviseur zijn:

  • Theorie: Rol en taken Inhoudelijk Adviseur
  • Oefening: Een crisisvergadering
  • Theorie en oefening: Scenario’s en netwerken
  • Theorie en oefening: Van analyse naar advies

Tijdens de training die 6 uur duurt, wisselen we kennisoverdracht af met interactieve oefensituaties en simulaties. Aan de hand van praktijksituaties worden vaardigheden ‘ingetraind’ die nodig zijn voor het effectieve invulling van de crisisrol. Deelnemers gaan daarbij aan de slag volgens het principe van ‘ervarend leren’. Dat betekent dat de nadruk ligt op ‘doen’ en op het daarop reflecteren in een veilige omgeving. Ervaringen van deelnemers geven aan dat de training goed aansluit bij de verwachting en behoefte, met name de praktijkonderdelen worden uitstekend gewaardeerd.

Ter voorbereiding op de training ontvangen deelnemers het document ‘Herijking Rollenhuis Crisisbeheersing Rijksoverheid’.

Heeft u interesse in deze module? Zie de pagina Inschrijven.