Nationale opleidingen voor crisisbeheersing

Om de nationale veiligheid te waarborgen, moet de minister van JenV zorgen voor een kwalitatief goede nationale crisisorganisatie. Deze crisisorganisatie heeft professioneel toegeruste crisisfunctionarissen en een sterk en flexibel (rijksbreed) crisisnetwerk. De NCTV focust met opleidingen op de verdere professionalisering van de nationale crisisorganisatie; van dreiging tot nafase. Het gaat met name om bestuurlijke en communicatieve advisering en besluitvorming.

De NCTV doet dat door rijkscrisisfunctionarissen adequaat op te leiden, te trainen, te laten oefenen en door te testen, te evalueren en te leren van de lessen. Daarnaast vervult de NCTV een adviserende, faciliterende en innoverende rol voor zowel het ministerie van JenV als de rijkspartners in de crisisbeheersing. Doordat crises diverser en complexer zijn geworden, is vooraf niet aan te geven hoe we deze moeten aanpakken. Maar de organisaties en mensen die bezig zijn met een crisis kunnen we wél al aanwijzen. Het is de kunst om de juiste mensen op de juiste crises in te zetten.

Deze mensen worden door de ‘OTO-wasstraat’ (opleiden, trainen en oefenen) gehaald. Door professionals uit verschillende organisaties, van overheid tot vitale sectoren, op dezelfde manier op te leiden, te trainen en te laten oefenen, ontwikkelen we een gelijke denk- en handelingscultuur en een eenduidig esprit de corps. Tegelijkertijd versterken we hierdoor de basis voor een flexibel netwerk van crisisfunctionarissen en organisaties, waarin iedereen vanuit zijn eigen kennis, expertise en verantwoordelijkheid op een hoogwaardig en gelijk niveau de crisis kan afhandelen.

Het leerprogramma

De NCTV biedt een leerprogramma aan voor zowel individuen als teams. Dit programma richt zich op inhoudelijke verdieping en crisisvaardigheden voor verschillende niveaus, variërend van leertrajecten voor de diverse rollen van de nationale crisisorganisatie tot het functioneren van teams.