Operationele coördinatie

De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) draagt zorg voor een sluitend stelsel van crisisbeheersing op nationaal niveau en draagt zorg voor aansluiting van nationale eisen aan rampen- en crisisbeheersing op regionale eisen en behoeften.

Het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) draagt hieraan bij. Het centrum ondersteunt de minister van Veiligheid en Justitie, de veiligheidsregio’s en en de ‘kolommen’ politie, GHOR, brandweer, gemeenten (bevolkingszorg) en defensie 24/7 in geval van dreigende en acute crises, rampen, grootschalige incidenten en evenementen.