De NAC biedt een compleet aanbod van opleidingen, trainingen en oefeningen voor de crisisprofessionals en -teams van de Rijksoverheid. Hiermee kunt u zich verder ontwikkelen en kwalificeren in uw rol binnen de nationale crisisorganisatie en binnen het crisisteam waar u aan deelneemt. Daarnaast biedt het programma u de mogelijkheid om kennis te delen en samen te werken met collega’s van de verschillende departementen en andere partners in de crisisbeheersing.

In de NAC-gids vindt u uitgebreide informatie over het leerprogramma. U leest hoe u uw persoonlijk leerprogramma kunt samenstellen, hoe u zich aanmeldt voor de modules en wat de voorwaarden zijn voor deelname.

De NAC biedt een leerprogramma aan voor zowel individuen als teams. Het programma richt zich op inhoudelijke verdieping en crisisvaardigheden voor verschillende niveaus, variërend van leertrajecten voor de diverse rollen van de nationale crisisorganisatie tot het functioneren van teams. Het leerprogramma is een zogeheten leercyclus. Dat betekent dat alle opleidingen uit het leerprogramma een bepaalde cyclus doorlopen: van ervaren en reflecteren tot conceptualiseren en toepassen.

Het leerprogramma bestaat uit vier niveaus:

 • Niveau 1: Individuele opleidingen
  Dit zijn rolgerichte opleidingen gericht op de ontwikkeling van competenties en verdiepingsmodules.
 • Niveau 2: Teamtrainingen
  Dit zijn trainingen voor een heel team gericht op samenwerking, werkwijze en/of processen, bijvoorbeeld een Adviesteamtraining.
 • Niveau 3: Teamtrainingen
  Dit zijn trainingen binnen de interne keten, waarbij aansluiting gevonden wordt en waarbij gebruik gemaakt wordt van elkaars output en/of product.
 • Niveau 4: Ketenoefeningen
  Dit zijn oefeningen met (inter)nationale externe partners (zoals de veiligheidsregio’s, vitale sectoren en het bedrijfsleven).

Alle informatie die u nodig heeft om tot een persoonlijk leerprogramma te komen vindt u in de NAC-gids.